Grad traži suce porotnike

13:06h
0

Grad Koprivnica poziva sve zainteresirane građane sa područja Grada Koprivnice za obavljanje časne dužnosti suca porotnika Općinskog suda u Koprivnici.

Suce porotnike imenuje Županijska skupština Koprivničko – križevačke županije na prijedlog Gradskog vijeća Grada Koprivnice, na mandat od četiri godine.

Za suca porotnika može biti imenovan  punoljetni hrvatski državljanin koji nije član niti jedne političke stranke niti se bavi političkom djelatnošću, a dostojan je obnašanja dužnosti suca porotnika.

Zainteresirani kandidati mogu se javiti u Grad Koprivnicu, Upravni odjel za poslove Gradskog vijeća i gradonačelnika, soba br. 14. najkasnije do 25.02.2011. godine, gdje će popuniti Izjavu o suglasnosti za imenovanje za suca porotnika Općinskog suda u Koprivnici,  a sve informacije mogu se dobiti na tel. broj 279-509.

Na temelju podnesenih prijava prijedlog kandidata za suce porotnike utvrdit će Odbor za izbor i imenovanja Gradskog vijeća Grada Koprivnice.