Gradsko vijeće grada križevaca

Gradski vijećnici promijenili diskriminatorne članke o upisu u vrtić, usvojili izmjene proračuna i sredstva za nove parkove

O raspravi o financiranju radnih bilježnica pisali smo jučer, a ta je točka skinuta s dnevnog reda glasovima gradskih vijećnika.

10:42h
0
Foto: krizevci.hr

Na jučerašnjoj sjednici Gradskog vijeća Grada Križevaca raspravljalo se o 21 točki, a među najvažnijima je bilo donošenje Izmjena i dopuna Proračuna Grada Križevaca za 2019. godinu i projekcija za 2020. i 2021. godinu.

Izmjenama su obuhvaćena financijska sredstva za uređenje parkova u Tomislavovoj, za koji će se raspisati natječaj za idejno rješenje, i u Ulici Franje Tuđmana, a u planu je i rekonstrukcija Ulice Augusta Šenoe. Također, povećat će se stavka za nagrade učenicima, postavit će se kamere na ulazu u grad, dok će se stavka Državnog arhiva planirana za ovu godinu u proračunu smanjiti zbog dinamike aktivnosti od strane Ministarstva po tom pitanju. Na dnevnom redu bila su izvješća za 2018. godinu Komunalnog poduzeća d.o.o. i Vodnih usluga d.o.o, koja su prihvaćena.

Foto: krizevci.hr

Jedna od važnijih odluka je i Izmjena odluke o načinima za ostvarivanje prednosti pri upisu djece u Dječji vrtić Križevci, čime su promijenjeni sporni članci stari 22 godine, a kojima se prednost mogla dati djeci donatora vrtića. Sada te prednosti više nema.

Usvojena je o Odluka o izmjeni Odluke o izradi V. izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana i Prostornog plana, a građane se poziva da svoje zahtjeve predaju sve do 30. rujna 2019. godine.

Foto: krizevci.hr

Usvojena je Križevačka strategija izjednačavanja mogućnosti za osobe s invaliditetom, o čemu je govorila i Marica Mirić u ime Saveza osoba s invaliditetom Hrvatske, a razmatrano je i Izvješće o radu gradonačelnika za prvih šest mjeseci 2019. godine. Donesena je i Odluka o davanju suglasnosti za pristupu većem urbanom području (ITU mehanizmi) aglomeracija u kojoj bi Križevci bili dionik sa još četiri grada – Ludbreg, Čakovec, Koprivnica i grad Varaždinske toplice. Od ostalih točaka dnevnog reda na usvajanju su bila izvješća o realizaciji financijskih planova osnovnih škola za prvo polugodište 2019. godine, zatim planova dječjih vrtića s područja Grada, gradskih ustanova i zajednica Javne vatrogasne postrojbe i Gradskog društva Crvenog križa. Sva su izvješća prihvaćena.

O raspravi o financiranju radnih bilježnica pisali smo jučer, a ta je točka skinuta s dnevnog reda glasovima gradskih vijećnika.

čitam...
Loading...