Jednoglasno izglasavanje

Gradsko vijeće izabralo novog predsjednika i novi Nadzorni odbor Križevačkog poduzetničkog centra

Vijećnici su jednoglasno izglasali odluke o osnivanju prava građenja u korist Komunalnog poduzeća d.o.o. Križevci te o izradi IV. izmjena i dopuna GUP-a Grada Križevaca – ciljane izmjene.

12:46h
0
S prijašnje sjednice Gradkog vijeća // Foto: Arhiva

Održala se jučer 2. sjednica Gradskog vijeća u Križevcima kojoj je nazočilo 20 vijećnika, a odsutan je bio saborski zastupnik Branko Hrg (HDS).

Na dnevnom redu bilo je 11 točaka koje su vijećnici redom izglasali jednoglasno. Sjednicu je otvorio novi predsjednik Gradskog vijeća Marko Katanović.

Donijeta je odluka odluka o prijenosu prava vlasništva u korist HŽ Infrastrukture d.o.o. Zagreb i osnivanju prava građenja u korist HŽ Infrastrukture d.o.o. Zagreb, a pročelnik Nervo objasnio je kako se odluke donose radi rješavanja imovinskopravnih odnosa u svrhu rekonstrukcije postojećeg kolosijeka i izgradnje drugog kolosijeka željezničke pruge na dionici Križevci – Koprivnica – državna granica.

Vijećnici su jednoglasno izglasali odluke o osnivanju prava građenja u korist Komunalnog poduzeća d.o.o. Križevci te o izradi IV. izmjena i dopuna GUP-a Grada Križevaca – ciljane izmjene.

Izglasana je i odluka o provedbi postupka jednostavne nabave i o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za obavljanje komunalnih poslova – organiziranje poslova hvatanja, čuvanja i uklanjanja uginulih pasa i drugih životinja na području Grada Križevaca, a posao će obavljati Veterinarska stanica Koprivnica.

Donijeta je odluka o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih stranaka i članova izabranih s liste grupe birača zastupljenih u Gradskom vijeću Grada Križevaca za 2017. godinu te dopuna odluke o obavljanju auto taksi prijevoza na području Grada Križevaca.

Gradsko vijeće donijelo je zaključak o davanju suglasnosti gradonačelniku Grada Križevaca za donošenje Odluke o imenovanju stručnog povjerenstva za postupak zajedničke javne nabave za izgradnju sustava oborinske odvodnje u ulici Gornje Križevčine (2. uporabna cjelina) i izgradnju pješačke staze u ulici Gornje Križevčine (3. uporabna cjelina).

Na kraju dnevnog reda, izabran je Nadzorni odbor Križevačkog poduzetničkog centra d.o.o., dosadašnji član Tomislav Pavlic izabran je za predsjednika, a novi članovi su Ivica Katavić i Robert Pašičko.

čitam...