PETA SMJENA

Hrabri koprivnički vatrogasci u sklopu redovne dislokacije krenuli na Brijune

Peta smjena traje 15 dana, a očekuje se da će redovne dislokacije završiti najkasnije do 30. rujna.

08:24h
0
Foto: Koprivničko-križevačka županija

Djelatnici Javne vatrogasne postrojbe Koprivnica i DVD-a krenuli su danas na petu smjenu redovne dislokacije na Brijune. Upućena su četiri vatrogasca iz JVP-a Koprivnica te po dva iz DVD-a. Osiguravat će Mali Brijun i otok Vangu. Peta smjena traje 15 dana, a očekuje se da će redovne dislokacije završiti najkasnije do 30. rujna.

Na Velikom Brijunu nalazi se interventno vatrogasno vozilo (autocisterna) opremljeno pripadajućom opremom za gašenje požara otvorenog prostora i požara u objektima, a na Malom Brijunu nalazi se vozilo Vatrogasne zajednice grada Koprivnice opremljeno radio stanicom.

Vatrogasci upućeni na dislokacije zadovoljavaju sve uvjete propisane Zakonom o vatrogastvu, a opremljeni su propisanom osobnom i zaštitnom opremom za gašenje požara otvorenog prostora i požara na građevinama, kao i opremom za vezu.