Nenadani posjet

Inspekcija Hrvatskih voda obavila izvanredni nadzor na Piškornici, evo što su zaključili o kvaliteti vode

Važno je napomenuti i kako je gradsko vodocrpilište uzvodno od Piškornice, tako da odlagalište po sili zakona fizike, ne može utjecati na kvalitetu pitke vode koju koriste građani koprivničkog kraja, ističe Mladen Jozinović.

15:18h
0
Foto: Valentina Blažek

Na odlagalištu Piškornica jučer je obavljen izvanredni inspekcijski nadzor Hrvatskih voda, tijekom kojega je državni vodopravni inspektor usporedio stanje na samom odlagalištu s postojećim izvješdima o kvaliteti vode, o kojima smo nedavno pisali.


Rezultati analiza čistoće vode i zraka Odjela za zdravstvenu ispravnost i kvalitetu voda očito su privukli pozornost inspekcije koja se jučer pojavila na Piškornici, no čini se da su njihovi nalazi pozitivni.

Direktor Piškornice Mladen Jozinović u priopćenju je naveo da je inspekcija utvrdila kako se otpad odlaže sukladno zakonu, a da otpadne vode ne predstavljaju opasnost za zdravlje ljudi i okoliš.

– Utvrđeno je i kako se u postupku zbrinjavanja otpada stvaraju otpadne vode – procjedne vode od oborina koje padnu na plohu za odlaganje otpada (kišnica). Te se vode putem drenažnog sustava na vodonepropusnoj podlozi plohe gravitacijski odvode u dva sabirna bazena (betonske lagune). Takva sakupljena otpadna voda iz laguna se crpkama i tlačnim sustavom cjevovoda vrada na tijelo odlagališta i rasprskava po odloženom otpadu. Cijeli postupak je predviđen i odobren Studijom utjecaja na okoliš. U inspekcijskom nadzoru zaključeno je kako se “ove procjedne vode iz tijela odlagališta ne ispuštaju niti u sustav javne odvodnje niti u prirodu” – navodi Jozinović.

Napominje i da je u nalazima koji su pokazali preveliku zagađenost vode upravo otpadna voda uzrok toga, a da su sve ostale uzvodne i nizvodne vode normalnih vrijednosti.

– Važno je napomenuti i kako je gradsko vodocrpilište uzvodno od Piškornice, tako da odlagalište po sili zakona fizike, ne može utjecati na kvalitetu pitke vode koju koriste građani koprivničkog kraja – ističe Jozinović.

Piškornica ne prestaje biti vruća tema, građani su zabrinuti za utjecaj tolike količine otpada na jednom mjestu na okoliš i njihovo zdravlje, a brigu im ne smanjuju ni povremeni požari. Samo odlagalište je u procesu prilagodbe novom Zakonu o gospodarenju otpadom prema kojemu je naglasak na recikliranju, a ambicija je da RCGO Piškornica zbrinjava otpad četiriju sjevernih hrvatskih županija.

čitam...