održivost

Intermodalnim prijevozom Ludbreg se pretvara u prometno sjecište

– Želimo Ludbreg sačuvati kao grad rada, a građanima Ludbrega i okolnih općina omogućiti bolju povezanost – rekao je ludbreški gradonačelnik Dubravko Bilić.

15:32h
0
Foto: Grad Ludbreg

Grad Ludbreg u suradnji s Varaždinskom županijom predstavio je projekt uspostave centra za intermodalni prijevoz tereta na području grada Ludbrega i okolne regije, čime bi postao središnja točka za prikupljanje i distribuciju tereta za obližnje područje.

– Želimo Ludbreg sačuvati kao grad rada, a građanima Ludbrega i okolnih općina omogućiti bolju povezanost – rekao je ludbreški gradonačelnik Dubravko Bilić.

Cilj je omogućiti prikupljanje roba koje treba otpraviti na određene destinacije, najčešće morske i riječne luke te druge veće ili manje intermodalne i distribucijske centre, primarno u Europi. No, jednako tako i što se tiče prijevoza roba iz ostalih destinacija do intermodalnog centra u Ludbregu.

Intermodalni centar omogućio bi, naime, pretovar roba između ceste i željeznice, a samim time i znatno veću mogućnost korištenja željezničkog prijevoza.

– Predstavljamo projekt kojim ulazimo u sferu održivog javnog prijevoza koji je prije svega namijenjen našim građanima, ali isto tako i našim gospodarstvenicima kojima može znatno smanjiti troškove putovanja radne snage i na taj način Ludbreg učiniti još konkurentnijim – rekao je Bilić te napomenuo kako postoji interes gospodarstvenika da se željeznica koristi kao najjeftiniji način dobave sirovina.

Grad Ludbreg zajedno sa svojim partnerima projekt će prijaviti već na prve europske natječaje koji se očekuju u siječnju iduće godine. Kroz suradnju s Varaždinskom županijom  ponudit će opciju korištenja željezničkog kolodvora kao intermodalnog centra. Cilj je pretvaranje Ludbrega u jedno ozbiljno čvorište za prostor čitave bivše općine te dalje prema Jalžabetu i susjednom Međimurju.

– Ludbreška željeznica jedna je od najjačih kada je u pitanju teretni prijevoz, sigurno najjača na sjeveru, ali i među vodećima u zemlji. Nama je to odlična polazišna točka za daljnji razvoj. Nećemo stati na tome, paralelno radimo na projektu geotermalne elektrane, odnosno korištenju obnovljivih izvora energije koje također želimo ponuditi našim gospodarstvenicima kako bismo ih učinili otpornijima na tržišna kretanja, a prvenstveno je riječ o plinu – kazao je Bilić.

Svi oni koji su prošli sportske treninge, glazbenu školu ili vožnju starijih ukućana do liječnika ili ljekarne znaju koliko to iziskuje vremena i čekanja.

– Ovaj pilot-projekt bit će kvalitetan primjer i za druge gradove, a osim funkcionalnosti, pomaže i u smanjenju stakleničkih plinova – rekao je Bilić te zaključio da je u planu i nabava novih autobusa i gradnja novih željezničkih postaja.

Foto: Grad Ludbreg