Poziv građanima

Ispunite upitnik o kulturnim sadržajima grada

Grad Koprivnica provodi upitnik za građane kojim želi ispitati potrebe i zadovoljstvo građana kulturnim sadržajem grada.

14:39h
0
Podijeli objavu
Zrinski trg, Koprivnica // Foto: Mario Kos

Riječ je o upitniku sastavljenom na inicijativu Kulturnog vijeća, a koji će se također koristiti za izradu Kulturne strategije Grada Koprivnice.

– Analizom podataka želimo iz upitnika vidjeti koje sve kulturne sadržaje u gradu naši građani koriste, kojima su zadovoljni, a kojima su manje zadovoljni te što bi oni željeli da se u gradu provodi – objasnila je Melita Samoborec, zamjenica gradonačelnika.

Upitnik je anoniman i sastoji se od 39 pitanja. Njima se žele dobiti informacije o razini zadovoljstva građana kulturnim sadržajima. Također, građani imaju priliku ocijeniti i nove gradske manifestacije, kao što su Koprivničko ljeto i Koprivnička bajka, a također mogu ocijeniti usluge i ponude gradskih ustanova i organizacija među kojima su Knjižnica i čitaonica Fran Galović, Pučko otvoreno učilište, kino Velebit, Muzej grada Koprivnice, Turistička zajednica grada Koprivnice i druge.

Ono što je posebno važno za istaknuti je da ćemo kroz ovaj upitnik doista moći planirati daljnja gradska događanja, sadržaje, način na koji postojeće nadograditi ili pak uvesti neke nove, a sve uz suradnju s našim građanima – zaključila je Melita Samoborec.

Mole se građani da odvoje malo vremena i ispune upitnik, koji će biti dostupan sve do kraja ožujka.

Upitnik možete ispuniti na dnu ovog članka ili klikom na link.

Podijeli objavu