Iz Brozovićeve ostavštine: Kapa Ivana Gorana Kovačića i slika njegove majke s Papuka

13:12h
0
Parizanska kapa Ivana Gorana Kovačića, 1942/43. // Za objavu ustupio Muzej grada Koprivnice

U nastavku prikazivanja vrijednosti koje je sačuvao osnivač Muzeja grada Koprivnice dr. Leander Brozović, a izložba u povodu 115 godina od rođenja 1897. i 50 godina od njegove smrti 1962. godine, postavljena je do 24. siječnja u prizemlju Muzeja grada.

Ocjenjuje se vrijednim izloškom partizanska plava kapa pjesnika Ivana Gorana Kovačića. Kataloški podaci su ovi:

PARTIZANSKA KAPA IVANA GORANA KOVAČIĆA

1942-1943. godina

15 x 27 cm, štof, koža

Prišivena oznaka: Kapa ”Partizanka” Ivana Gorana Kovačića, donacija Valka Loborca 1948. godine. Valko Loborec radio je u partizanskoj tiskari na Papuku u kojoj je bila i majka Ivana Gorana Kovačića. Dnevnik I. Muzeja grada Koprivnice, vodio dr. Leander Brozović.

Kapa se po prvi puta izlaže pod nazivom PARTIZANSKA KAPA IVANA GORANA KOVAČIĆA, jer, prema podacima iz Muzeja grada, izgleda da se omaškom, lapsuzom, bilježila kao kapa Ante Dobrile Pepe.

Dražen Ernečić je kao kustos determinirao tu kapu kao partizansku kapu Ivana Gorana Kovačića, jer se, eto, do sada tako nije vodila u muzeju, a to je rezultat istraživanja dugog 14 godina i konačne definitivne potvrde da je to njegova kapa.

– Mislim da je ta kapa svečanost za naš  grad da je čuvamo, a svjedoči i o tome kakav je velik i ugledan čovjek bio sam dr. Brozović kad ju je akvizirao za muzej od također zaslužnog Koprivničanca Valka Loborca – kaže Ernečić.

Tako prezentirane prave muzejske vrijednosti ostaju za povijest.

Ispred tiskare na Papuku 1944.: s lijeva, Milka Sever, majka Božene Loborec, Goranova majka Ruža Kovačić i nepoznata ženska osoba // Snimio Ivan Paprika Janko, za objavu ustupio Muzej grada KoprivniceFOTOGRAFIJA GORANOVE MAJKE NA PAPUKU

Vezano uz sačuvanu kapu pjesnika, dragocjena je i fotogrfija koju je na Papuku snimio kasnije prvi poslijeratni urednik Glasa Podravine Ivan Paprika Janko. Radi objašnjenja potrebno je znati da su partizansku tiskaru na papuku sačinjavali strojevi i ljudi iz koprivničke tiskare vlasništvo Valka Loborca.

Na Brozovićevoj izložbi kataloški tekst o toj fotografiji je ovakav:

FOTOGRAFIJA MAJKE IVANA GORANA KOVAČIĆA U PARTIZANSKOJ TISKARI NA PAPUKU

papir

13,4 x 8,5 cm

S lijeva na desno Milka Sever, majka književnice Božene Loborec i majka Ruža Kovačić  te nepoznata osoba. Tiskara se nalazila između Zvečeva i Kamenskog.

Snimio 1944. godine Janko Paprika.

O autentičnosti tvrdnje o boravku Goranove Majke na Papuku ima nasvježija potvrda.

U subotu 29. prosinca Ernečiću potvrdio je i Ivan Povijač Pipa da je Goranova majka bila u partizanskoj tiskari na Papuku, pa evo i to je kuriozitet: živući partizan i Koprivničanec (inače poznat i kao slavni vratar NK Slavena i vozač kartinga) sjeća se majke Ivana Gorana Kovačića s partizanske tiskare na Papuku!

– Brozović je jako važan za Koprivnicu, ova izložba je samo segment njegove biografije. Nastojao sam, naime, da se uz poznate dijelove biografije ova izložba ”nadoveže” novim nepoznatim detaljima iz njegova životopisa. Hvala Koprivnica.netu na prezentiranju tih vrijednosti. Siguran sam da kao Koprivničanci možemo uživati zajedno u impresivnom životu i djelu dr. Brozovića i ovoj izložbi – kazao je Dražen Ernečić.

Financijsko sudjelovanje u ovoj izložbi ima Ministarstvo kulture, pa se, kako piše u katalogu, ”iz više razloga izlaže samo dio građe”.

Jasno je iz ovoga da bi i lokalna zajednica i te kako morala biti zainteresirana za kompletiranje zbirke velikog Koprivničanca dr. Leandera Brozovića.

čitam...