za privatne i poslovne subjekte

Iz Komunalca mole korisnike da ispune ankete koliko ste zadovoljni njihovim radom

Zadovoljstvo naših korisnika temeljni je cilj poslovanja našeg društva

20:22h
0
Upravna zgrada Komunalca // Foto: www.komunalac-kc.hr

Poštovani korisnici naših usluga,

Gradsko komunalno poduzeće Komunalac d.o.o. brine o upravljanju kvalitetom, okolišem, zdravljem i sigurnošću na radu, pogrebnim uslugama i zdravstvenoj ispravnosti hrane te svoje poslovanje temelji na nizu sustava upravljanja prema normama ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 + AC:2009, OHSAS 18001:2007, EN 15017:2005 i HACCP principima i CodexAlimentarius-u.

Zadovoljstvo naših korisnika temeljni je cilj poslovanja našeg društva. Stoga Vas ljubazno molimo da ispunite ovaj anonimni anketni upitnik, kako bismo na temelju Vašeg ocjenjivanja osnovnih značajki suradnje, prijedloga i komentara, što kvalitetnije našu cjelokupnu ponudu prilagodili Vašim potrebama i željama.

Molimo vas da ispunite anketu putem ove poveznice:

Korisnici usluga u kategoriji kućanstva
Anketni upitnik: Zadovoljstvo građana radom Društva Komunalac d.o.o. u 2018. godini
Korisnici usluga u kategoriji poslovnog subjekta (obrti, poduzetnici i trgovačka društva)
Anketni upitnik: Zadovoljstvo poslovnih subjekata radom Društva Komunalac d.o.o., Koprivnica u 2018. godini

čitam...
Loading...