Grad prijatelj djece

Izbori za osnivanje Dječjeg gradskog vijeća jer se više ne govori o djeci, već se s njima razgovara, uvažavajući njihovo mišljenje

Ovime se daje djeci priliku da i formalno izražavaju svoje želje i potrebe, oblikuju svoje stavove i sudjeluju u kreiranju onih dijelova javnog života koji se tiče njih.

13:45h
0

Gradonačelnik Mario Rajn donio je Odluku o raspisivanju izbora za Dječje gradsko vijeće Grada Križevaca.

Osnivanje Dječjeg gradskog vijeća jedna je od mnogobrojnih aktivnosti koje se provode u sklopu akcije Grad prijatelj djece, a jedan od ciljeva je i potaknuti djecu na aktivno sudjelovanje u donošenju, za njih, važnih odluka.

Ovime se daje djeci priliku da i formalno izražavaju svoje želje i potrebe, oblikuju svoje stavove i sudjeluju u kreiranju onih dijelova javnog života koji se tiče njih.

Participacija djece u lokalnoj zajednici time se podiže na jednu višu razinu jer se više ne govori o djeci, već se s njima razgovara, uvažavajući njihovo mišljenje.

čitam...