Izgradnja Ul. 32. divizije

23:00h
0
Ulica 32. divizije šezdesetih

Ovo je još jedna slika iz šezdesetih, kada je tadašnja Ulica 32. divizije, današnja Hrvatske državnosti, dobivala konačni izgled. Nema hotela, nema robne kuće, ali se vide zgrade socijalnog, suda i SUP-a, poslije MUP-a, a sada Porezne uprave.

MARKETING EPODRAVINA.HR

Da, bila je tu i šikara, a na poziciji s koje je fotografija ostvarena ranije su bile parcele kukuruza. I inače je taj dio pedesetih bio divljina bez spoja sa središtem grada, samo sa (crno)lešnatom pješačkom stazom od Basaričekove do gimnazije i ponekim slijepim odvojcima.

Dovoljan vam je podatak da se malo dalje, na desno od ovoga, zimi sanjkalo, tj. spuštalo niz ”Horvatov breg”, nasuprot kuće Horvat u Ulici Taraščice. A onda opet šikara.

čitam...