Izmjene zakona o oružju: svi vlasnici moraju imati zdravstveno uvjerenje

10:27h
0
Većinuzračnogoružjakojugrađaniposjedujunijeobaveznoprijavitipoštoimabrzinuzrnamanjuodm/s dokneštonaprednijezračnooružje,naročitosportsko,najčešćeimavećubrzinuipotrebnajeprijava

Vlasnici oružja dužni su do 5. prosinca ove godine obavijestiti policijsku upravu ili postaju o izabranom liječniku primarne zdravstvene zaštite, a u slučaju da liječnika promijene, o tome su u roku od 60 dana dužni izvijestiti policiju. Građanima koji to ne učine ukinut će se oružani list te oduzeti oružje.

Novi zakon donio je niz novina vezanih za oružje i zdravstvenu sposobnost. Ovim izmjenama i dopunama zakona promijenjene su kategorije oružja, postupanje s oružjem kategorije B, C i D, način nabavke streljiva, unos/iznos oružja preko državne granice, zdravstvena sposobnost za držanje i nošenje oružja, te obveze građana i rokovi za njihovo izvršenje.

– Građani koji posjeduju zračno oružje čija je kinetička energija veća od 10,5 J ili veća, ili je brzina projektila 200 m/s ili veća, kalibra većeg od 4,5 mm i oružje s tetivom čija je sila natega veća od 450N, dužni su ovo oružje prijaviti nadležnom tijelu – rekao je Renato Kovačić, trener i tajnik streljačkog kluba Podravka.

Protiv građana koji ne prijave posjedovanje tog oružja policija će podnijeli optužni prijedlog nadležnom sucu za prekršaje. Za navedeni prekršaj propisana je novčana kazna od 5.000 do 15.000 kuna i zaštitna mjera oduzimanja oružja i streljiva.

Fizičke osobe koje ne posjeduju uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za držanje ili držanje i nošenje oružja ili kojima je ono isteklo dužne su u roku od godine dana od stupanja na snagu ovog Zakona nadležnom tijelu dostaviti uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za držanje i nošenje oružja koje nije starije od tri mjeseca. Protiv građana koji to ne učine policija će podnijeli optužni prijedlog nadležnom sucu za prekršaje. Za navedeni prekršaj propisana je novčana kazna od 3.000 do 15.000 kuna i zaštitna mjera oduzimanja oružja i streljiva.

Sve fizičke osobe koje imaju registrirano oružje dužne su u roku od 180 dana od dana stupanja na snagu ovog Zakona izvijestiti nadležno tijelo o izabranom liječniku primarne zdravstvene zaštite, a u slučaju promjene izabranog liječnika o tome su dužne nadležno tijelo izvijestiti u roku od 60 dana.  Sankcija za nepoštivanje ove odluke je ukidanje oružnog lista i oduzimanje oružja.

Od sada nadležno tijelo izvještava izabranog liječnika primarne zdravstvene zaštite o osobama kojima je izdan oružni list, a da bi to bilo moguće, fizičke osobe koje imaju registrirano oružje dužne su izvijestiti nadležno tijelo o  izabranom liječniku primarne zdravstvene zaštite.

Kada vlasnik oružja bude rješenjem nadležnog tijela upućen na izvanredni zdravstveni pregled zbog sumnje u njegovu zdravstvenu sposobnost  on je dužan priložiti to rješenje zdravstvenoj ustanovi u koju je došao na pregled jer mu u protivnom liječnik neće izdati uvjerenje.

Sve fizičke osobe kojima je izdan oružni list za držanje oružja kao uspomene dužne su u roku godinu dana onesposobiti oružje te ga zadržati ili ga bez naknade predati u korist Republike Hrvatske.

Komentiranjem prihvaćate naše Uvjete korištenja, komentiranja i zaštite privatnosti!

Reklamni sadržaj - sponzorira ADNOW