priopćenje za javnost

Izvanredne mjere na Piškornici

Očekuje se da će se procjedne vode u lagunama, koje se tamo nakupljaju godinama, a predstavljaju posebno povećan rizik u periodu znatnijih oborina, početi odvoziti s odlagališta u prvom kvartalu ove godine.

15:10h
0

S obzirom na brojne upite zainteresirane javnosti proteklih dana, tvrtka
Piškornica-sanacijsko odlagalište d.o.o. želi objasniti sve razloge i tijek
postupaka vezanih uz zbrinjavanje procjednih voda na odlagalištu.

Problem procjednih voda na odlagalištu Piškornica nije od jučer i postoji od
prvog dana od kada građani, JLS-ovi i gospodarski subjekti svoj otpad
zbrinjavaju odlaganjem na odlagalište. Niti jednim projektom dosad tvrtke koje
su upravljale odlagalištem, nisu predvidjeli ni proveli aktivnosti na trajnoj i
konačnoj obradi tih voda, već se samo recirkulacijom, dakle prepumpavanjem iz
laguna na tijelo odlagališta procjedna voda zadržavala na odlagalištu.

Upravo kako bi se trajno i sigurno za okoliš riješio taj višegodišnji problem,
uprava tvrtke Piškornica-sanacijsko odlagalište donijela je odluku o izvanrednim
mjerama na odlagalištu.

One, prije svega, znače povećanje kapaciteta prihvata procjednih voda,
postavljenjem folija kojima se usporava dotok procjednih voda u tijelo
odlagališta, zatvaranje odvodnog kanala prema potoku Gliboki i zbrinjavanje
procjednih voda na siguran i ekološki prihvatljiv način uz pomoć vanjskog
partnera, a kasnije i vlastitom operativom.

U tijeku je prikupljanje ponuda ovlaštenih tvrtki koje su registrirane za
zbrinjavanje procjednih voda s odlagališta. Očekuje se da će se procjedne vode
u lagunama, koje se tamo nakupljaju godinama, a predstavljaju posebno
povećan rizik u periodu znatnijih oborina, početi odvoziti s odlagališta u prvom
kvartalu ove godine.

U ovom trenutku dakle, ne postoji nikakva mogućnost izlijevanja procjednih
voda u okoliš i njegovo onečišćenje. Uvođenje izvanrednih mjera bilo je jedino s
ciljem da se taj višedesetljetni problem konačno trajno riješi.

Uprava tvrtke Piškornica-sanacijsko odlagalište smatra kako izvanredne mjere
treba donositi preventivno, kako bi se spriječio mogući incident u budućnosti, a
ne onda kad se tako nešto doista i dogodi.

 

čitam...