Kako odabrati sigurne igračke za djecu?

12:18h
0
Igračke (foto: Flickr)

Dječje igračke predstavljaju jednu od najvažnijih strogo kontroliranih roba široke potrošnje u EU. Međutim i najstroži zahtjevi, na žalost, ne zaustavljaju proizvodnju i stavljanje na tržište igračaka koje ne udovoljavaju postavljenim standardima. Igračke koje se stavljaju na tržište EU/Hrvatske trebale bi biti sukladne primjenjivim propisima radi zaštite zdravlja i sigurnosti potrošača, te zaštite okoliša.

Obveza i dužnost proizvođača je da prije stavljanja igračke na tržište, uz posjedovanje Izjave o sukladnosti, vidljivo i neizbrisivo istakne oznaku sukladnosti ”CE” koja bi trebala predstavljati garanciju potrošaču da jeproizvod projektiran i ispitan na propisani način, da zadovoljava sve zahtjeve svih tehničkih propisa koji se na njega odnose i osigurava njegovu sigurnu primjenu za svrhu za koju je namijenjen. Ako je proizvođač izvan granica EU odgovornost preuzima uvoznik, distributer ili druga pravna osoba koja igračku stavlja na tržište.

Na žalost, obzirom na iskustvo iz prakse nerijetko se susrećemo s proizvodima koji ne udovoljavaju propisanim sigurnosnim zahtjevima, a označeni su ”CE” oznakom, te time dovode potrošača u zabludu ugrožavajući njegovo zdravlje i sigurnost. Stoga, umjesto da kod usmjeravanja kupaca pri kupnji igračaka isključivo ističemo pronalaženje ”CE” oznake na proizvodu, ona se kao smjernica svjesno zaobilazi upravo zbog svoje česte nevjerodostojnosti. Nekako se dobiva dojam, pogotovo kad su u pitanju igračke uvezene iz Kine, kako se ta oznaka ”serijski” ističe na svim proizvodima. U prilog tome ide i velik broj dječjih igračaka koje se prijavljuju u RAPEX sustav ili sustav javne obavijesti o opasnim proizvodima na tržištu EU, gdje se u velikom broju prijavljuju igračke koje sadrže toksične tvari ili na neki drugi način predstavljaju opasnost za zdravlje i sigurnost djece, a imaju istaknutu oznaku o sukladnosti ”CE”.

Da bismo u potpunosti dokazali sigurnost igračaka neophodna su laboratorijska testiranja praćena stručnim mišljenjem, međutim ako smo kao potrošači dobro informirani neke opasnosti moguće je i prevenirati.

 

Savjeti roditeljima za sigurniju kupnju igračaka

Igračka (foto: Wikimedia Commons)– Čitajte deklaracije jer etiketama i uputama za uporabu koje su priložene igračkama potrošač se upozorava  na opasnosti i rizike koji proizlaze iz uporabe igračke (Sitni dijelovi! Opasnost od gušenja! Nije namijenjeno za djecu mlađu od 36 mjeseci!).

– Djeci mlađoj od 36 mjeseci (3 godine) ne kupujte/ne dajte igračke koje nisu prikladne za njihovu dob. Igračke namijenjene starijoj djeci od 36 mjeseci ne podliježu svim sigurnosnim testovima koji su obvezni za igračke namijenjene djeci mlađoj od 36 mjeseci.

– Pod posebnim nadzorom imajte igračke koje sadrže jake magnete, jer predstavljaju veliku opasnost ako se progutaju. Ako se proguta više od jednog magneta ili se s magnetom proguta i feromagnetski predmet, oni se mogu međusobno privlačiti preko stijenki crijeva i izazvati njihovo puknuće ili blokadu, čime dolazi do teških ozljeda s mogućim smrtnim posljedicama (nespecifični simpomi slični gripi mogu dovesti do zakašnjele liječničke intervencije). Igračke koje sadrže sitne magnete odgovarajućeg magnetskog toka trebaju sadržavati sljedeće upozorenje: ”Upozorenje. Nije prikladno za djecu mlađu od 8 godina. Proizvod sadrži mali(e) magnet(e). Progutani magneti mogu se spojiti u crijevima i uzrokovati teške ozljede. Ako dođe do gutanja magneta odmah zatražite liječničku pomoć”.

– Ne kupujte igračke koje po svojoj zahtjevnosti pripadaju djeci mlađoj od tri godine (npr. zvečka), a proizvođač je u sklopu deklaracije istaknuo upozorenje da igračka nije prikladna za tu dob. Takve igračke sigurno ne udovoljavaju ili nisu testirane prema  sigurnosnim zahtjevima za tu dob i proizvođač se tako ograđuje.

– Pri kupnji birajte igračke glatkih površina i dobro obrađenih rubova.

– Izbjegavajte igračke intenzivnog i neugodnog mirisa jer mogu sadržavati toksične kemikalije.

– Kod izbora karnevalskih maski trebate znati da one koje prekrivaju cijelo lice moraju sadržavati ventilacijske otvore koji osiguravaju nesmetano disanje (otvori za usta i nos).

– Izbjegavajte kontakt male djece s igračkama (i odjevnim predmetima) koje sadrže konopac ili vezicu dužu od 20 cm (posebno u blizini krevetića) jer predstavljaju opasnost od gušenja ako ih dijete omota oko vrata.

– Kontrolirajte igračke sa zvukom, ako je zvuk preglasan za vaše uši ne kupujte takvu igračku djetetu jer može izazvati oštećenje sluha.

– Ne zaboravite da se funkcionalne igračke trebaju koristiti samo uz direktan nadzor odrasle osobe.

– Budite selektivni pri kupnji električnih igračaka. Vodite se preporukama s obzirom na dob djeteta i nadzirite korištenje igračke.

– Ne kupujte proizvode široke potrošnje (npr. svijeće, sapune i sl.) koji svojim vanjskim izgledom, bojom i mirisom imitiraju hranu jer ih djeca mogu staviti u usta i progutati što može izazvati gušenje, trovanje pa i opstrukciju probavnog trakta.

Izvor: Zavod za javno zdravstvo dr. Andrija Štampar / Autorica članka: Lidija Barušić, dipl. san. ing., Odjel za zdravstvenu ispravnost i kvalitetu hrane i predmeta opće uporabe, Služba za zaštitu okoliša i zdravstvenu ekologiju

izvor: biologija.com.hr