Politika treba žene

Kroz kampanju za ravnopravniji položaj žena u politici Verica Rupčić u Rijeci ispričala svoju priču

Zaključci panela su da inicijativa za više žena u politici mora biti nadstranačka te da se trebaju aktivno uključiti muškarci koji sastavljaju kandidacijske liste, i uvrstiti žene. Također, želja je da se uvede izborni sustav prema modelu jedna žena - jedan muškarac na izbornim listama.

11:30h
0
Panel rasprava u Rijeci // Foto: Verica Rupčić

U Rijeci na panel raspravi žena aktivnih u lokalnoj i regionalnoj politici s ciljem njihovog povezivanja, ali i osvještavanja javnosti o potrebi veće uključenosti žena u politički život na svim razinama Hrvatskoj, sudjelovala i predsjednica Županijske skupštine i Povjerenstva za ravnopravnost spolova Verica Rupčić.

Ona je, pored vlastitih iskustava, prezentirala i aktivnosti vezane uz tu temu u našoj županiji. Predstavila je kampanju našeg Povjerenstva “Politika treba žene” kojom se potiču čelnici svih političkih stranaka, kao i svi politički čimbenici na području županije, prije svega na uvažavanje i poštivanje žena te na poštivanje zakonske odredbe o 40-postotnom participiranju podzastupljenog spola na svim izbornim listama.

Naglasak je i na mjestima koja će zauzimati žene na listama, a koja moraju garantirati ulazak žena u predstavnička tijela, jer nije dovoljno samo da budu na dnu liste, prema njenim riječima,tek kao ukras.

Žene koje se bave politikom, bez obzira na stranačku pripadnost, došle su do istog zaključka, a to je da se moraju same više umrežavati, međusobno pomagati i osnaživati kako bi mogle aktivnije participirati u predstavničkim tijelima i izvršnoj vlasti.

Verica Rupčić pričala je o svom iskustvu // Foto: Verica Rupćić

U zanimljivoj raspravi hrvatske političarke izmijenile su iskustva, spomenuto je da na čelu niti jedne parlamentarne stranke nije žena, kao i da je zastupljenost žena u Saboru niža nego 2000. godine, jer su se žene najčešće nalazile na začeljima lista. To je dovelo do zaključka kako uvođenje kvota o podzastupljenom spolu nije donijelo neke značajnije pomake po pitanju političke participacije žena.

Iznesen je podatak kako je Hrvatska u posljednjih deset godina doživjela dramatično pogoršanje položaja žena, o čemu svjedoči podatak da je prošle godine po spomenutom pitanu, bila tek 68. na svijetu, dok je još 2006. bila na visokom 16. mjestu.

Panelu je prethodio prijem sudionica kod župana Primorsko-goranske županije Zlatka Komadine, koji je s ponosom istaknuo da u njihovoj županiji u velikom postotku sudjeluju žene u političkim strukturama, ali i u stručnim službama na pročelničkim mjestima.

Ženske snage // Foto: Verica Rupčić

Sudionice panela pozdravio je i predsjednik Hrvatske zajednice županija i šibensko-kninski župan Goran Pauk.

– Unatoč crnim prognozama prema kojima će muškarci i žene biti ravnopravni na tržištu rada tek za više od sto godina, vjerujem da možemo puno toga napraviti kako bi ubrzali taj proces. Slijedom skorašnjih izbora iskreno se nadam da ćemo ubuduće imati više županijskih dužnosnica jer bi rodna ravnopravnost u politici 21. stoljeća trebala i mora biti nužnost, a ne samo stavka Zakona i obaveza političkih stranaka – istaknuo je Pauk.

Zaključci panela su da inicijativa za više žena u politici mora biti nadstranačka te da se trebaju aktivno uključiti muškarci koji sastavljaju kandidacijske liste, i uvrstiti žene. Također, želja je da se uvede izborni sustav prema modelu jedna žena – jedan muškarac na izbornim listama.

Panel je održan u organizaciji Hrvatske zajednice županija uz potporu Pravobraniteljice za ravnopravnost spolova Republike Hrvatske Višnje Ljubičić, a u suradnji s Primorsko-goranskom županijom, Udrugom gradova i Udrugom općina.