Kategorizacija bolnica neće smanjiti razinu zdravstvene skrbi?

13:00h
0
slavetic m

Hoće li prema novom Pravilniku o kategorizaciji bolnica, kojeg je ministar zdravstva Darko Milinović donio prije tri tjedna, koprivnička bolnica biti svrstana u drugu ili treću od moguće četiri kategorije – još je neizvjesno.

Među koprivničkim medicinarima pojavila se bojazan da će bolnica biti svedena na dnevnu, u kojoj se neće obavljati složeniji zahvati, pa bi slijedom toga neki odjeli, poput ortopedije, reumatologije ili kardiologije bili ukinuti, a pacijenti bi se u tom slučaju zbrinjavali u drugim bolnicama.

Ravnateljica koprivničke bolnice dr. Gordana Slavetić pojašnjava da će kategorizacija biti provedena na temelju opisa opsega i djelokruga rada te stručne razine koje će dati Stručna društva i Liječnička komora.

– Mislim, zapravo sigurna sam da se razina zbrinjavanja i razina stručnosti i svega ostaloga što naši bolesnici imaju u našoj bolnici, po toj kategorizaciji neće mijenjati. Jedino što može biti upitno jest hoće li ta kategorija tri, ako bude za našu bolnicu određena, omogućiti razvoj za one djelatnosti koje naša bolnica nema, smatra dr. Slavetić.

Na pitanje hoće li o kategorizaciji odlučivati isključivo stručni pokazatelji ili lobiranja, ravnateljica Slavetić je rekla da ako imamo pokazatelje koji nam to omogućuju, onda nije teško niti lobirati za određene stvari.

– Ja mislim da naša bolnica ima puno tih stručnih stvari za koje je vrijedno lobirati i vjerojatno ćemo se potruditi u tom smjeru, kaže ravnateljica dr. G. Slavetić.

Dodala je da bi konačna kategorizacija bolnica trebala biti provedena za šest mjeseci.

Izvor: Radio Koprivnica