KOLUMNA: Crtice iz povijesti // Muzejska djelatnost u Koprivnici i osnivanje Muzeja grada Koprivnice 1951. godine

23:00h
0
autor-petric

Prvi muzej na području Hrvatske je bio osnovan u Splitu 1818. godine. Hrvatski narodni muzej u Zagrebu je bio utemeljen 1846. godine. Muzeji se osnivanju i u još nekim gradovima: Zadru (1830.), Dubrovniku (1872.), Osijeku (1877.), Poreču (1884.), Rijeci (1892.), Puli (1902.) itd.

Proces osnivanja prvih hrvatskih muzeja je tijekom 19. stoljeća zaobišao grad Koprivnicu, no ne i Koprivničance koji su aktivno sudjelovali u prikupljanju predmeta za najvažniji hrvatski muzej u Zagrebu. Godine 1847. u Koprivnici se spominju darovatelji za Hrvatski narodni muzej u Zagrebu. Sabiratelj je bio Vrančić, a darovatelji su bili: Dragutin Cekuš grad. podbilježnik, Antun Lebek satnik gradske čete, Ljudevit Petković komisar, Mihajlo Vaić trgovac, Rikardo Kušić, Jakov Vinter ranarnik, Pavao Lopatni trgovac, Ivan Čep organista, Ljudevit Šiketanec ljekarnik, August Berke i Mihajlo Hajko kapelani, Franjo Kolarić građanin i Martin Podunajec posjednik.

Kada je godine 1856. u Koprivnicu dolazio ban Josip Jelačić da bi položio kamen temeljac za novu pučku školu (današnju gradsku vijećnicu) bila je u čast toga za grad velikog događaja u staroj gradskoj vijećnici postavljena prva muzejska izložba u Koprivnici. Na izložbi su bile prikazane stare povelje i zbirka starog novca.

Uz to je nekoliko Koprivničana bilo suradnicima, članovima ili povjerenicima Hrvatskog arheološkog društva i Hrvatskog narodnog muzeja u Zagrebu. U drugoj polovici 19. stoljeća najznačajniji je među njima bio koprivnički župnik Josip Beruta, a također odvjetnik Filip Konrad, Ivan Šćrbak, gospodarstveni činovnik Stjepan Subotičanec, Sigismund Fischer, kotarski predstojnik E. Šmit, željeznički namještenik Stjepan Ostriž i drugi.

Ove djelatnosti Koprivničanaca je bila preduvjet da se u prvoj polovici 20. stoljeća u Koprivnici počinju stvarati povoljne okolnosti i uvjeti za osnivanje budućeg muzeja. Nakon završetka II. svjetskog rata zaljubljenik u koprivničke starine dr. Leander Brozović (po struci veterinar) je počeo provoditi zamisao o osnivanju muzeja u Koprivnici. Naišao je na pozitivnu klimu kod ondašnjih vlasti, ali i drugih kulturnih djelatnika u gradu.

Koprivnički nakladnik i knjižar Vinko Vošicki je predložio osnivanje Odbora za osnutak muzeja grada Koprivnice koji je službeno osnovan 12. studenoga 1945. godine. Zadatak Odbora je bilo napraviti sve predradnje da se osnuje Muzej grada Koprivnice kao ustanova, a to je idejno i operativno provodio dr. Leander Brozović koji je 1946. bio pokretač i urednik Zbornika Muzeja grada Koprivnice. To je bio medij koji je u javnosti podupirao ideju osnivanja muzeja i radio na sustavnom istraživanju povijesti i kulture Koprivnice i okolice. Time je započeo višegodišnji proces osnivanja Muzeja grada Koprivnice. Dana 27. srpnja 1951. otvoren je svečano Muzej grada Koprivnice sa uređenim prvim stalnim postavom. Zbornik Muzeja grada Koprivnice je prestao izlaziti 1953. godine, nakon 8 objavljenih brojeva.