KOLUMNA: Crtice iz povijesti // Najstarija povijest koprivničkih i podravskih studenata

23:00h
0
autor-petric

Studenti iz Koprivnice i okolice su najčešće studirali u Beču, ali i na drugim europskim sveučilištima – Bologni, Rimu, Padovi, Sieni, Ferrari, Grazu, Krakovu, Pečuhu, Montpellieru i Pragu. Od njih 117, prema trenutnim spoznajama i stanju istraženosti, za 21 studenta (odnosno za oko 18%) je moguće pratiti životni put nakon studija. Najstarija povijest koprivničkih i podravskih studenata nam govori o dubokoj ukorijenjenosti hrvatske Podravine u europsku kulturu i civilizaciju.

U srednjem vijeku je ukupno je na europska sveučilišta bilo upisano 117 studenta podrijetlom iz prostora koprivničke Podravine. Velika većina studenata – njih 102 od 117 upisanih (ili oko 87 %) ima porijeklo iz gradskih naselja – grada Koprivnice i trgovišta Sv. Ladislav, Prodavić, Gorbonok, Sušica, Đurđevec, Ludbreg i Rasinja.

Iz uglednih gradskih obitelji su bili Koprivničani Ivan Šartor, te Nikola i Ivan Čmahor koji su kasnije postali koprivnički suci. Gradsko plemstvo je također slalo svoje pripadnike na studij, a primjer imamo u koprivničkoj obitelji Napuly iz koje su studirali Valent, Blaž i Baltazar. Oni su svoje karijere ostvarili unutar crkve, popevši se prilično visoko u crkvenoj hijerarhiji. Crkvene su dužnosti obnašali Koprivničani Antun, Volfgang te Ivan i Nikola Donić, kao i Petar Pavlin, ali njihovo društveno podrijetlo nije jasno. Isto se odnosi na Đurđevčane Mihaela i Andriju Ivanovog koji su također bili crkveni dužnosnici. Podaci iz životopisa spomenutih pojedinaca govore da su mlađi članovi obitelji bili za vrijeme studija pomagani od svojih školovanijih predaka, ako su ih imali.

Svoju su djecu na studij slali i obrtnici što se vidi na primjeru Andrije Prelca iz Ludbrega, čije prezime jasno govori o njegovom porijeklu. Na studente iz seoskih sredina otpada oko 13% i to na sela Herešin, Prugovec, Poganec, Struga, Apatovec, Molve i Mučna. Od 15 studenata iz sela koprivničke okolice za pet studenta ili trećinu pouzdano znamo da imaju plemićko podrijetlo. To su: Stjepan i Kuzma Brodarić iz Herešina, te Ivan i  oba Mihaela Viteza iz Komarnice. Ostalima je, prema trenutnom stupnju istraženosti, porijeklo nejasno. Važno je istaknuti da su neki pripadnici komarničke plemićke obitelji Vitez nakon studija vršini važne crkvene dužnosti.

Najviše studenata je bilo iz gradskih naselja. Njih je bilo najviše na početku i tijekom gotovo cijele druge polovice 15. stoljeća, dok su u 16. stoljeću studenti bili podrijetlom samo uglavnom iz Koprivnice, te jedan iz Ludbrega i dva iz Prodavića. Vidljiv je trend smanjenja broja studenata u prvoj polovici 16. stoljeća. Moguće je ustanoviti natpolovični udio studenata iz Koprivnice koji su činili 52% od ukupnog broja studenata.

Iz grada Koprivnice je u srednjem vijeku zabilježeno 65 studenata. Najviše ih je studiralo u Beču gdje je bilo upisano 45 studenata. U Bologni je studiralo 7 studenata podrijetlom iz Koprivnice, u Padovi 4, Grazu 2, te po jedan u Rimu, Sieni, Krakovu i Montpellieru.