KOLUMNA: Crtice iz povijesti // Obrtnička i Osnovna glazbena škola

11:25h
0
autor-petric

Zahvaljujući djelovanju istaknutog skladatelja, zborovođe, kapelnika i pedagoškog djelatnika Tome Šestaka, Koprivnica među prvim gradovima u ovom dijelu Hrvatske dobiva osnovnu glazbenu školu još 1874. godine, a tu školu je polazilo u pojedinim godinama i više od 40 učenika.

Koprivničko školstvo je posebice unaprijeđeno 15. listopada 1886. godine kada je pri koprivničkoj pučkoj školi otvorena šegrtska škola sa tri razreda višeg odjela. U nastavnom planu nižeg odjela šegrtske škole predavalo se čitanje i slovnica, sastavci, računstvo, krasopis i risanje, a u višem odjelu u prvom razredu: moralna i opisna štiva, poslovni sastavci, račun, prirodopis, risanje s mjerstvom i vjeronauk; u drugom razredu: računstvo, zemljopis, povijest, naravoslovlje, poslovni sastavci, risanje, risanje s mjerstvom i vjeronauk; u trećem razredu: računstvo, zemljopis, povijest, knjigovodstvo i obrtničko zakonodavstvo, naravoslovlje, risanje s mjerstvom, lučba i vjeronauk.

Broj učenika na koprivničkoj šegrtskoj školi kretao se od 50 pa do 120, što govori o snazi i razvoju obrta u gradu. Primjerice 1892. godine šegrti su izučavali obrte za: bravara, brijača, čizmara, klobučara, kobasičara, kovača, krojača, licitara, ličioca, limara, mesara, mlinara, kožara, opančara, pekara, postolara, remenara, rezbara, slagara, stolara, tapetara, trgovca, užara i zidara.

 

Godine 1892. otvara se suvremena školska zgrada, a škola se proširuje na pet razreda. Višu dječačku i djevojačku pučku školu, odnosno peti i šesti razred, Koprivnica dobiva 1902. godine. Nekoliko godina kasnije, 1906. godine formirana je u Koprivnici i mala realna gimnazija, a njenom otvaranju prethodilo je uvođenje sedmog razreda više pučke škole 1903. godine te osmog razreda godinu dana kasnije.

Tako su pod krovom nove koprivničke školske zgrade djelovale niža pučka škola, viša pučka škola i šegrtska škola, a povremeno su naznačivane i posebne stručne škole, odnosno to su bili uglavnom tečajevi za djevojčice u domaćinstvu, šivanju, krojenju i sl. Uz novu školsku zgradu su bili vezani i počeci koprivničke gimnazije.

čitam...
Loading...