KOLUMNA Dražen Sačer // Načela fizikalne i rehabilitacijske medicine

07:25h
0
KOLUMNA Dražen Sačer
KOLUMNA Dražen Sačer

NAČELA FIZIKALNE I REHABILITACIJSKE MEDICINE

“Societas vir origo ac finis” (Čovjek je i izvor i cilj društva)

Fizikalna terapija // IlustracijaGornju rečenicu, kao svoje geslo uzela je Europska akademija rehabilitacijske medicine, osnovana 1969. godine, a kojoj je cilj poboljšanje svih područja rehabilitacije, za dobrobit onih koji je trebaju. 2000. godine izašla je knjiga „White Book on Physical and Rehabilitation Medicine in Europe” koja određuje mjesto fizikalne i rehabilitacijske medicine u Europi. Knjiga definira specijalnost i njen rad, kompetencije praktičara te odnos prema drugim medicinskim disciplinama i pridruženim zdravstvenim strukama. Cilj joj je da vrsni praktičari, primjenjujući visoke standarde, rade u suglasju s medicinom utemeljenoj na dokazima. Stoga danas raste broj prospektivnih studija u kojima se ispituje klinička učinkovitost rehabilitacije kod mnogih bolesti.

Fizikalna i rehabilitacijska medicina samostalna je medicinska specijalnost odgovorna za prevenciju, dijagnostiku, liječenje i rehabilitaciju osoba s onesposobljavajućim medicinskim stanjima u svim dobnim skupinama.

REHABILITACIJA je korištenje svih sredstava usmjerenih na umanjenje utjecaja onesposobljavajućih stanja i postizanje optimalne socijalne integracije osoba s invaliditetom. Pravo na rehabilitaciju osnovno je ljudsko pravo, prema Povelji Ujedinjenih naroda od 1993. g. Cilj rehabilitacije je potpora neovisnom življenju, uspostava osobnog zadovoljstva te socijalna i profesionalna participacija. Kako je prevalencija invaliditeta u većini europskih zemalja čak oko deset posto, nemjerljiv je značaj rehabilitacije za osobe s invaliditetom. Ona pruža šansu invalidnim osobama, sprečavajući komplikacije i poboljšavajući kvalitetu njihova života.

Fizikalna i rehabilitacijska medicina nastoji umanjiti oštećenje nastalo bolešću ili ozljedom, i to sprječavanjem komplikacija i poboljšanjem funkcija. Ona je kontinuiran i koordiniran proces, koji počinje nastupom bolesti ili ozljede i traje do postizanja rezultata u granicama mogućeg, a koji zadovoljava rehabilitiranu osobu. Ona nije usmjerena samo na tjelesnu funkciju već i na omogućavanje aktivnog sudjelovanja ljudi u društvu. Pacijenti se poučavaju aktivnostima poput samozbrinjavanja, hodanja, vožnje, kupovanja, učenja i mnogim drugim radnjama.

Nositelj procesa je multidisciplinarni tim koji osim fizijatra uključuje fizioerapeute, radne terapeute i ostale odgovarajuće zdravstvene profile, socijalne radnike, edukacijsko osoblje i medicinsku tehniku.

Fizijatri – specijalisti fizikalne i rehabilitacijske medicine, primjenjuju zasebne dijagnostičke metode i provode liječenje, uključujući farmakološke, fizikalne, tehničke, edukacijske i profesionalne intervencije. Glavna načela fizikalne i rehabilitacijske medicine su optimiziranje socijalne participacije i kvalitete života, koji se postižu na pet načina: liječenje osnovne bolesti, smanjenje oštećenja i/ili invaliditeta, prevencija i liječenje komplikacija te poboljšanje funkcije i aktivnosti.

Bijela knjiga posebno ističe promociju zdravlja kao osnovno načelo svih zdravstvenih sustava, pa je prevencija bolesti i njezinih posljedica i komplikacija bitan element rada medicinske profesije. Prevencija može biti primarna (izbjegavanje bolesti ili ozljede), sekundarna (izbjegavanje posljedica i komplikacija same bolesti i ozljede) i tercijarna (izbjegavanje učinka bolesti ili ozljede na život osobe, tj. na ograničenje aktivnosti).

Rehabilitacija je multidisciplinarni timski rad, koji u pravilu vodi i koordinira fizijatar a u središtu tima je pacijent. Tim uključuje već ranije spomenute suradnike, a vrijednost timskog rada je u tome, da je konačni rezultat veći od zbroja pojedinih profesionalnih doprinosa. Uspjehu timskog rada pridonosi dijeljenje znanja i radnog opterećenja. Rehabilitacija nije usmjerena samo na tjelesnu funkciju nego i na omogućavanje aktivnog sudjelovanja ljudi u društvu. Rehabilitacijom se može umanjiti teret invaliditeta i za pojedinca i za društvo. Ona je vrlo učinkovita u poboljšanju individualne funkcije i samostalnosti, a noovac utrošen na rehabilitaciju vraća se uštedom i do petnaest puta.

Piše: dr. Dražen Sačer, fizijatar
Tel. 048 625 033
E-mail : drazen.sacer1@kc.t-com.hr

 

čitam...