ZAVRŠNA KONFERENCIJA

Kompostana Herešin završena i prije propisanog roka, sljedeće godine će prerađivati 9000 tona biootpada

Kako je pojasnila voditeljica projekta Robertina Zdjelar, cilj projekta bio je smanjiti količinu otpada koja se odlaže na odlagalište.

12:38h
0
Foto: Mateo Alečković

Projekt izgradnje Kompostane Herešin bit će završen i prije planiranog roka, rečeno je danas na završnoj konferenciji projekta „Dogradnja, unapređenje i opremanje postrojenja za recikliranje odvojeno sakupljenog biootpada u kojem se provodi tehnološki proces kompostiranja u Herešinu“.

Od početne pa do završne konferencije proteklo je svega godinu dana.

Kako je pojasnila voditeljica projekta Robertina Zdjelar, cilj projekta bio je smanjiti količinu otpada koja se odlaže na odlagalište.

– Ideja je bila pronaći rješenje za otpad koji je najiskoristiviji, a to je biootpad, da se na kućnom pragu sakuplja, i da ga se tehnološki ubrzano i u kvalitetnim uvjetima preradi u biootpad i dobije kompost – rekla je voditeljica projekta.

Projekt je počeo na Dan grada Koprivnice 2019., godine, a po ugovoru bi trebao završiti 04. siječnja 2022., no vrlo vjerojatno bit će završen još u ovoj godini.

Foto: Mateo Alečković

– Dobili smo uporabnu dozvolu, kompostana funkcionira, iduće godine referentna je godina u kojem pravdamo cijeli kapacitet od 9000 tona prerađenog biootpada – pojasnila je Zdjelar.

Zamjenica gradonačelnika Koprivnice Ksenija Ostriž kazala je kako je koprivnička priča oko razdvajanja otpada krenula još davno prije, s izgradnjom pročistača otpadnih voda, a s bio kompostanom dodan je još jedan važan segment u priču o odvajanju otpada.

Kako je navela Ostriž, koprivnička Kompostana već sada je razlog posjeta brojnih delegacija, od Brazila do onih iz susjednih država.

Dolaze se uvjeriti i sami, na licu mjesta, u koprivnički primjer gospodarenja otpadom.

– Dokazali smo da je moguće urediti projekte odlaganja otpada u kratkom vremenu, da ne treba za nešto 10 do 15 godina, a da bude prihvatljivo i za okoliš i za ljude – rekla je Ostriž.

Foto: Mateo Alečković

Na kvalitetnom poslu Komunalcu je čestitao gradonačelnik Mišel Jakšić, a zadovoljna odrađenim projektom bila je i predsjednica Uprave Komunalca Nataša Tetec.

Završnoj konferenciji prisustvovao je i Đuro Horvat, direktor Tehnixa, tvrtke koja je bila zadužena za tehnički opremanje i izgradnju koprivničke Kompostane.

On je u ime dobre suradnje Gradu Koprivnici uručio zahvalnicu.

Vrijednost projekta je 14,3 milijuna kuna od čega je devet milijuna kuna prihvatljivih troškova, od toga 50 posto od strane Fonda i Ministarstva zaštite okoliša i energetike, odnosno Europske unije.

Projektno područje je uslužno područje Komunalca, Grad Koprivnica, osam prigradskih naselja te općine Drnje, Đelekovec, Legrad, Koprivnički Bregi, Koprivnički Ivanec, Molve, Novigrad Podravski i Sokolovac čiji su načelnici također prisustvovali danas na završnoj konferenciji.

Projekt je sufinanciran iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova, iz Operativnog programa ‘Konkurentnost i kohezija’ 2014. – 2020.

Vrijednost projekta je 14,3 milijuna kuna od čega je devet milijuna kuna prihvatljivih troškova, od toga 50 posto od strane Fonda za zaštitu okoliša u energetsku učinkovitost  i Ministarstva zaštite okoliša i energetike (sada se zove Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja), odnosno Europske unije. Osim dogradnje i opremanja kompostane, projekt uključuje i obrazovne aktivnosti kako bi se povećala svijest građana o potrebi pravilnog odvajanja korisnog otpada te smanjenju količina otpada koji se odlaže na odlagalište.

Foto: Mateo Alečković
Foto: Mateo Alečković
Foto: Vedran Tkalec
Foto: Vedran Tkalec
Foto: Vedran Tkalec
Foto: Mateo Alečković
Foto: Mateo Alečković
Foto: Mateo Alečković
Foto: Mateo Alečković
Foto: Mateo Alečković
Foto: Mateo Alečković
Foto: Mateo Alečković
Foto: Mateo Alečković
Foto: Mateo Alečković
Foto: Mateo Alečković
Foto: Mateo Alečković
Foto: Mateo Alečković
Foto: Mateo Alečković
Foto: Mateo Alečković
Foto: Mateo Alečković
Foto: Mateo Alečković
Foto: Mateo Alečković
Foto: Mateo Alečković
Foto: Mateo Alečković
Foto: Mateo Alečković
Foto: Mateo Alečković
Foto: Mateo Alečković
Foto: Mateo Alečković
Foto: Mateo Alečković
Foto: Mateo Alečković
Foto: Mateo Alečković
Foto: Mateo Alečković
Foto: Mateo Alečković
Foto: Mateo Alečković
Foto: Mateo Alečković
Foto: Mateo Alečković
Foto: Mateo Alečković
Foto: Mateo Alečković
Foto: Mateo Alečković