USKORO NA KOPRIVNIČKIM ULICAMA

Komunalac nabavlja dva nova vozila za odvojeno prikupljanje otpada

Nabavkom novih vozila, koja će se koristiti isključivo za transport odvojeno prikupljenog otpada, povećat će se odvojeno sakupljanje otpada, smanjiti otpad na odlagalištu, ali i smanjiti zagađenje okoliša.

13:55h
0
Foto: GKP Komunalac

Koprivničko Gradsko komunalno poduzeće Komunalac kreće u nabavku dva nova komunalna vozila za odvojeno sakupljanje otpada. Isti će se koristiti za odvoz papira, plastike i biorazgradivog otpada s kućnog praga na području grada Koprivnice i svih osam općina uključenih u uslužno područje Komunalca.


Komunalac trenutno raspolaže s osam specijalnih vozila za sakupljanje miješanog komunalnog otpada, biorazgradivog i reciklabilnog otpada na kućnom pragu, jednim vozilom za sakupljanje glomaznog otpada i pražnjenje spremnika na zelenim otocima te s tri vozila za odvoz otpada putem velikih kontejnera.

– U nabavu novih vozila krenuli smo zbog povećanog obujma poslova i zamjene starih vozila. Prošle godine uveden je dodatni odvoz plastike, a u planu je podjela žutih kanti umjesto vreća i uvođenje dodatnog odvoza za papir. U pripremi je pilot projekt sakupljanja otpadne ambalaže od metala putem vreća u 2021. godini čime se povećava obujam poslova, a sa ciljem povećanja stope odvajanja korisnog otpada – pojasnio je Saša Grubačević, direktor Sektora gospodarenje otpadom. 

Nabavkom novih vozila, koja će se koristiti isključivo za transport odvojeno prikupljenog otpada, povećat će se odvojeno sakupljanje otpada, smanjiti otpad na odlagalištu, ali i smanjiti zagađenje okoliša.

Prema dostavljenim nam podacima, s posljednjim danom mjeseca studenog prošle godine, ukupno su prikupljene 923 tone reciklabilnog otpada (papir, plastika) i to putem plavih kanti i vreća te žutih vreća na kućnom pragu. S tim brojkama, Koprivnica je jedan od najboljih gradova po razvrstavanju otpada, poručuju iz Komunalca.

Projekt Nabava komunalnih vozila za odvojeno prikupljanje otpada za uslužno područje Komunalca d.o.o. Koprivnica, službeno je dobio bespovratna sredstva 18. prosinca, a ugovor o dodjeli potpisan je između Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja, Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost i Komunalca d.o.o. Koprivnica.

Ukupna vrijednost projekta iznosi 2.625.610 kuna, od čega će Komunalac bespovratno dobiti 1.480.000 kuna, što je najviši mogući iznos sufinanciranja ukupno utvrđene vrijednosti prihvatljivih izdataka projekta.

Projekt uključuje i obrazovne aktivnosti kako bi se povećala svijest javnosti o prikupljanju i obradi otpada, a samim time i o zaštiti okoliša.

čitam...