sele poslovanje

Komunalne usluge Đurđevac kupile zgradu bivše Nature Agro

Ovaj poslovni potez posljedica je neuspjele kupnje nekretnina u vlasništvu Segrada u stečaju, koje su do sada korištene za poslovanje tvrtke.

09:00h
0

Komunalne usluge Đurđevac, sukladno odluci Nadzornog odbora i Skupštine društva, natjecale su se na javnoj dražbi za kupnju poslovnih zgrada i okolnog zemljišta bivše Nature Agro u ulici Đure Basaričeka.

Kao jedini ponuditelj, ponuđena je početna cijena od 2.184.000 kuna za oko 3.000 neto kvadrata prema procijeni, te se očekuje do kraja godine preuzimanje poslovnih zgrada i pripreme za preseljenje.

Ovaj poslovni potez posljedica je neuspjele kupnje nekretnina u vlasništvu Segrada u stečaju, koje su do sada korištene za poslovanje tvrtke.

čitam...
Loading...