Konferencija „Integracija marginaliziranih skupina na tržište rada“

16:16h
0

U okviru projekta Korak prema novim životnim mogućnostima, 30. lipnja 2014. u 14h u prostorima Poduzetničkog inkubatora u Koprivnici održat će se konferencija „Integracija marginaliziranih skupina na tržište rada”.


Cilj konferencije jest podizanje svijesti o problemima i diskriminaciji marginaliziranih skupina u našem društvu te razmatranje njihova položaja na tržištu rada. Time se želi doprinijeti viziji razvoja društva u kojem se istovremeno njeguju različitosti i prihvaćanje, a tržište rada je dostupno svima prema načelima jednakih mogućnosti.

Sudjelovat će tri gosta predavača, sa slijedećim temama:

Teodor Petričević će prezentirati prednosti zapošljavanja marginaliziranih skupina te razvoja socijalnog poduzetništvaVesna Kuterovac će predstaviti aktivnosti Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, područnog ureda Križevci, s naglaskom na mogućnosti korištenja poticaja za zapošljavanje Roma i dugotrajno nezaposlenih osobaNina Hrenić, psihologinja, će prezentirati psihološki aspekt odnosa i komunikacije s marginaliziranim skupinama s ciljem postizanja uspostave kvalitetnijih odnosa i uklanjanja predrasuda

Svi zainteresirani mogu se potvrditi svoj dolazak na broj telefona 222 338 ili e-mailom: info@inkubator.info.

Navedena konferencija je jedna od aktivnosti u sklopu projekta „Korak prema novim životnim mogućnostima” koji sufinancira Europska unija kroz Program za razvoj ljudskih potencijala. Svrha projekta je uključivanje Roma i dugotrajno nezaposlenih osoba starijih od 40 u društvo i na tržište rada . Nositelj projekta je Grad Koprivnica, a partneri su Koprivnički poduzetnik d.o.o. i Centar za socijalnu skrb Koprivnica.

 

čitam...