Koprivnica 1929. godine

07:23h
0
Koprivnica 1929. godine

Ovo je preslik preslika razglednice Koprivnice iz 1929. godine. Slika se pojavila na kavi ženskog društva ovih dana, pa je krenula u prepoznavanje: odakle je snimljena.

Kad smo pomnije pogledali, shvatili smo da orijentir mogu biti tri koprivničke crkve i, na desnoj strani, zgrada gimnazije, koja je u to vrijeme imala samo jedan kat. Drugi je nadograđen dok je autor išao u pučku školu pedesetih.

Kako je snimljena s visine, pronašli smo da je koprivnički paromlin (prva vidljiva zgrada kad izađete iz pothodnika sa zapadne strane) sagrađen na samom početku 20. stoljeća i da je do današnjeg dana praktički zadržao prvobitni izgled, pa nije bilo teško zaključiti da se fotograf popeo na krov paromlina.

Ulica koja se vidi je današnja Ante Starčevića, a crkve su od lijeva na desno župna, pravolsavna, franjevačka.

Dalje odgonetajte sami.

čitam...
Loading...