proširenje članstva

Koprivnica se priključila LAG-u Izvor: Lokalni OPG-ovi imat će na raspolaganju bespovratna europska sredstva za programe ruralnog razvoja

Priključenjem LAG-u Izvor koprivnički OPG-ovi dobit će pristup bespovratnim EU sredstvima u novom proračunskom razdoblju od 2021.-2027. godine.

11:44h
0
Foto. Twenty20

Grad Koprivnica i općina Jalžabet u Varaždinskoj županiji priključili su se Lokalnoj akcijskoj grupi Izvor čije je sjedište u Ludbregu.

LAG Izvor je nastao na temelju inicijative jedinica lokalne samouprave koje su prepoznale važnost i svrhu ujedinjenja.

Uz Koprivnicu, u ovom se udruženju još nalaze gradovi Ludbreg i Varaždinske Toplice. Od općina u LAG je uključena, osim novopriključene općine Jalžabet, susjedna općina Rasinja te općine u Varaždinskoj županiji: Mali Bukovec, Veliki Bukovec, Sveti Đurđ, Martijanec i Trnovec Bartolovečki.

LAG Izvor samo je prošle 2020. godine sufinancirao projekte u iznosu od 3,6 milijuna kuna.

– Lokalna akcijska grupa zajednica je odgovornih ljudi koji veću kvalitetu života ostvaruju racionalnim korištenjem resursa i uravnoteženim razvojem svih dijelova zajednice uvažavajući pritom postojeće kulturne i tradicijske vrijednosti. Velika je to obaveza, ali i vidljiv doprinos u promicanju održivog ruralnog razvoja – rekao je gradonačelnik Ludbrega Dubravko Bilić.

Dubravko Bilić // Foto: Grad Ludbreg

Grad Koprivnica do sada nije bio uključen u lokalne akcijske grupe koje se bave održivim ruralnim razvojem, a kako je na području grada registrirano više od 600 OPG-a, odlučili su im omogućiti pristup do programa ruralnog razvoja i putem lokalnih akcijskih grupa.

– Kako je LAG Izvor prepoznat kao najbolji LAG u našoj regiji, uputili smo molbu za prijem u članstvo. Usvojena je i Koprivnica je postala punopravni član. Time smo postigli nekoliko pozitivnih ciljeva – LAG Izvor je našim ulaskom postao jedan od deset najvećih LAG-ova u Hrvatskoj čime će se povećati i alokacija sredstava za sam LAG, koprivnički OPG-ovi moći će dobiti vrijedne informacije i pomoć, kako tehničku, tako i financijsku iz programa ruralnog razvoja, a sam grad razvijat će svoje programe održivog razvoja zajedno s gradovima i općinama u sastavu LAG-a Izvor – rekla je Ksenija Ostriž, zamjenica gradonačelnika Koprivnice.

Tako će priključenjem LAG-u Izvor svi koprivnički OPG-ovi dobiti pristup bespovratnim EU sredstvima u novom proračunskom razdoblju od 2021.-2027. godine.

Foto: Ivan Balija
Ksenija Ostriž // Foto: Ivan Balija

Cilj ovog lokalnog udruženja je podizanje kvalitete poljoprivredne proizvodnje u svrhu povećanja konkurentnosti na tržištu, podizanje ekološke svijesti stanovništva i unapređenje brige za ekosustave te povećanje upotrebe obnovljivih izvora energije. Zatim, unapređenje kvalitete života te povezivanje javnog, civilnog i poslovnog sektora u svrhu dogovaranja i provedbe razvojne strategije te drugih razvojnih dokumenata i mjera.