Veliki radovi

Koprivničke vode počele gradnju vodoopskrbne mreže i javne odvodnje u stambenoj zoni Pri Sv. Magdaleni

Očekivani rok završetka svih radova je kraj veljače 2020. godine.

13:48h
0
Foto: KC vode

Započeti su radovi na izgradnji vodoopskrbne mreže i sustava javne odvodnje zajedno s izvodima priključaka u planiranom novom jugozapadnom dijelu stambene zone Pri Sv. Magdaleni u Ulici dr. Alberta Heinricha u Koprivnici, javljaju Koprivničke vode.


Projekt je započeo 25. studenoga a, glavnim projektom obuhvaćene su, sukladno detaljnom planu uređenja Stambene zone Pri Sv. Magdaleni, trase vodovodne mreže profila 110 mm, duljine 226 metara i trase mješovitog sustava javne odvodnje profila 300 i 400 mm, duljine 204 metra.

Nositelj investicije izgradnje su Koprivničke vode, a nakon provedenog postupka javne nabave za izvođača radova ugovoren je Koming d.o.o. kao najpovoljniji ponuditelj. Vrijednost ugovorenih građevinskih radova je 582.208,60 kn bez PDV-a.

Uslugu stručnog nadzora nad izvođenjem radova obavlja GKP Komunalac d.o.o..

Očekivani rok završetka svih radova je kraj veljače 2020. godine.

čitam...