Koren: „Cilj nam je završiti kapitalne investicije u školstvu i zdravstvu“

14:17h
0
Zdravstvo i školstvo i dalje su glavne županijske "aktivnosti" // foto: Ivan Brkić

Na konferenciji za medije koja je u srijedu održana u prostorijama Županije, župan Darko Koren osvrnuo se na aktivnosti i projekte Koprivničko-križevačke županije u 2010. i na planove u 2011. godini. Uz župana Korena, na konferenciji su govorili i njegovi zamjenici Pal i Sobota, a prisustvovali su i svi županijski pročelnici.

Tom prilikom Koren je rekao da će se u godini koja je pred nama, kao i do sada, najviše investirati u školstvo i zdravstvo te da je primarni zadatak završiti projekte s kojima se započelo prošle godine. 

Školstvo i obrazovanje

Što se tiče školstva, Županija je prošle godine, pa i ranije, krenula u nekoliko velikih investicija što je dosta neobično za ova recesijska vremena. Međutim, svakako treba naglasiti kako je nekoliko investicija pokrenuto zahvaljujući značajnim državnim sredstvima koje je država uložila za razvoj školstva u našoj županiji.

– Za investicije u školstvu u neprekinutim ciklusima izdvojili smo otprilike 60 milijuna kuna i cilj nam je da ove godine završimo i otvorimo objekte s čijom smo izgradnjom započeli ranije. To se ponajprije odnosi na Strukovnu školu u Križevcima koja je ujedno i najveća investicija i za koju je izdvojeno 42,5 milijuna kuna. Najveći dio platio se iz državnog proračuna, dok su manji dio iz svojih proračuna izdvojili Županija i Grad Križevci. Pretpostavljamo da će za mjesec dana, najkasnije za mjesec i pol ta škola biti spremna za uporabu – rekao je Koren.

Druga kapitalna investicija je športska školska dvorana u Đurđevcu koja se je gradila u dvije faze i ona bi trebala biti otvorena za Dan županije, a u potpunosti je gotova školska dvorana u Goli za koju se čeka prigodni trenutak da se svečano otvori. Također iz županijskog proračuna u potpunosti se investira izgradnja škole i ambulante u Gregurevcu, a nedavno je započela i izgradnja škole u Kalinovcu za koju je izdvojeno 1,7 milijuna kuna.

– U pripremi su izgradnje školskih dvorana u Legradu i Orehovcu, a ne smije se zaboraviti ni na novu Obrtničku školu u Koprivnicu koju ćemo zajedničkim snagama investirati mi i Grad Koprivnica – zaključio je Koren.

Zdravstvo

Kapitalni projekt u zdravstvu za Županiju je svakako dovršenje prostora stare interne u Koprivnici. Za taj projekat koji se radi u dvije faze izdvojeno je gotovo 11 milijuna kuna.

– Što se tiče ostalih zadataka, očekujemo da će s radom započeti Zavod za hitnu medicinu koji zbog zakona mora biti izdvojen iz Doma zdravlja i Centar za pomoć i njegu koji je nastavak jednog našeg projekta koji se pokazao kao izuzetno uspješan. Također imamo ambicije nabavke nove opreme i ulaganja u seoske ambulante, a iako nije bilo u planu za ovu godinu, dodatno ćemo urediti i obnoviti prostor za rodilje u koprivničkoj bolnici – kazao je Koren te dodao kako se za obnovu tog odjela ne bi trebalo potrošiti više od 400 tisuća kuna.

Osim obrazovanja i zdravstva, Koren se osvrnuo i na gospodarstvo, prije svega na vodoopskrbu na području županije.

– U posljednjih šest godina podigli smo vodoopskrbljenost za više od duplo. Unazad nekoliko godina vodoopskrbljenost u županiji iznosila je tek 23%, a danas ta brojka iznosi čak 53% što je, unatoč porastu, još uvijek malo. Moje su pretpostavke da bi za najviše četiri godine razina vodoopskrbljenosti mogla biti potpuna – kazao je Koren te dodao nekoliko rečenica o poljoprivredi, odnosno poljoprivrednicima i njihovoj prilagodbi na ulazak Hrvatske u EU.

– Županijske službe koje su odgovorne za to područje rade na edukaciji proizvođača i poljoprivrednika i sigurni smo da će oni spremno dočekati ulazak Hrvatske u EU i hrvatskih proizvoda na Europsko tržište – zaključio je Koren.