Krešimir Mikić, član Američke akademije za filmsku umjetnost i znanost gostuje na Sveučilištu Sjever

06:39h
0

U srijedu, 27. svibnja 2015. u 16:30, dvorana A01 u Sveučilišnom centru u Koprivnici održat će se gostujuće predavanje Krešimira Mikića, profesora visoke škole u trajnom zvanju na temu ‘Filmska glazba i zvuk u filmu’.


Zaposlen je na Učiteljskom fakultetu u Zagrebu, a predaje kao sveučilišni nastavnik i na Akademiji dramske umjetnosti u Zagrebu te na sveučilištima u inozemstvu (Njemačka, Austrija, SAD i dr.). Ranije je još predavao na Studiju novinarstva, na Studiju dizajna, Filozofskom fakultetu i drugdje.

Područje njegovog rada su medijska pedagogija i mediji, posebice film, televizija, fotografija, filmsko snimanje i multimedija. Nagrađen je nagradom Ivan Filipović za područje visokog školstva. Djelovao je do 1. lipnja 2009. godine kao predsjednik Europske udruge medijskih pedagoga sa sjedištem u Münchenu (od 1. lipnja 2009. godine to je Institut za filmsku kulturu). Ujedno je i potpredsjednik Svjetskog instituta za medije i djecu u Hollywoodu. Član je brojnih stručnih tijela i organizacija u zemlji (član vijeća HDFK-a i dr.), a od 2006. g. i američke Akademije za filmsku umjetnost i znanost. U prosincu 2007. g. izabran je za stalnog gostujućeg profesora na University of California, Los Angeles (UCLA).

čitam...