tamo će smjestiti radnike

Križevački vijećnici danas na elektronskoj sjednici odlučuju o davanju u zakup zemljišta tvrtki koja će graditi prugu Križevci-Koprivnica

Vrijednost koju Grad dobiva takvim projektom višestruko premašuje potencijalnu naknadu za pravo građenja koju bi Grad dobio

12:13h
0
Foto: Ivan Balija
Foto: Ivan Balija

Na telekoferencijskoj sjednici Gradskog vijeća, danas će se odlučivati o o davanju u zakup građevinskog zemljišta na istočnom dijelu gospodarske zone Gornji Čret.

Naime, Grad Križevci je, temeljem pisma namjere tvrtke Cengiz Instaat, za zakup zemljišta u gospodarskoj zoni Gornji Čret, a za potrebe izvođenja građevinskih radova na izgradnji željezničke pruge Križevci — Koprivnica — Državna granica
donio Zaključak o raspisivanju Javnog natječaja za davanje u zakup građevinskog zemljišta.

Natječaj je bio otvoren osam dana, odnosno do 25. srpnja 2020. godine, te je pristigla ponuda tvrtke Cengiz inssat sanami ve ticaret anonim sirketi, Podružnica Zagreb.

Tvrtka će na zemljištu u poslovnoj zoni Čret izgraditi bazu za smještaj radnika za izgradnju željezničke pruge ,Križevci — Koprivnica — Državna granica“, koji projekt je strateški projekt Republike Hrvatske.

Nadalje, Ugovorom će se obvezati izraditi projektu dokumentaciju, ishoditi dozvole, te
izgraditi svu prometnu i komunalnu infrastrukturu sukladno Projektnom zadatku, te vrijednost koju Grad dobiva takvim projektom višestruko premašuje potencijalnu naknadu za pravo građenja koju bi Grad dobio (0.25 kn/m2+PDV).

Nastavno na navedeno ovdje treba uzeti u obzir i ostale koristi za Grad koje će
proizaći iz takvog projekta.

Valja napomenuti da će se sva infrastruktura nakon izgradnje predati u vlasništvo
Gradu Križevcima i ovlaštenim distributerima, a nakon isteka zakupa poduzetnik se obvezuje vratiti zemljište u prvobitno stanje, a za izgrađene nekretnine na parcelama, poduzetnik nema pravo naknade.

Slijedom navedenog, donošenje predmetne Odluke ne trpi odgodu čak i u uvjetima
globalne pandemije virusa COVID-19, stoga je odlučeno da se uvaži mišljenje resornog
ministarstva kako bi ovaj projekt, važan za grad Križevce, mogao biti realiziran.

Sjednica će se održati elektronskim putem, što je moguće za vrijeme trajanja mjera sprječavanja širenja virusa.

– Slijedom navedenog saziva se sjednica sa jednom točkom dnevnog reda jer se radi o
važnom projektu za lokalnu zajednicu, od kojeg će svi imati višestruke koristi, te takav projekt ne trpi odgode, poručuju iz Grada.

 

čitam...