Iz sredstava Ministarstva kulture

Križevci dobili 1.5 milijuna kuna za obnovu sakralnih objekata i spomenika kulture

Za građevinsku sanaciju Crkve sv. Petra u Apatovcu predviđeno je 80 tisuća kuna, a 250 tisuća kuna ide za sanaciju pročelja na Crkvi Uznesenja BDM u Glogovnicu. Za građevinsku sanaciju Crkve sv. Margarete u Gornjem Dubovcu izdvojeno je 90 tisuća kuna.

08:00h
0
Ilustracija // Foto: Matija Gudlin
Križevci // Foto: Matija Gudlin

Gradonačelnik Branko Hrg potpisao je ugovore o korištenju sredstava Ministarstva kulture za programe čiji je nositelj Grad Križevci.

Ministarstvo kulture odobrilo je 1.5 milijuna kuna za obnovu sakralnih objekata i spomenika kulture na području grada Križevaca.

Tako je Gradu, kao nositelju programa, odobreno 1 070 000 kuna. Za sanaciju zapadnog pročelja Crkve sv. Ane, Pavlinski samostan, predviđeno je 300 tisuća kuna. Za nastavak radova na obnovi ograde Katedrale Presvetog Trojstva odvojeno je 170 tisuća kuna. Po 90 tisuća kuna bit će utrošeno na izradu projektne dokumentacije za Kuriji Zdenčaj u Velikom Ravnu i za izradu projektne dokumentacije za Židovsko groblje u Križevcima.

Za građevinsku sanaciju Crkve sv. Petra u Apatovcu predviđeno je 80 tisuća kuna, a 250 tisuća kuna ide za sanaciju pročelja na Crkvi Uznesenja BDM u Glogovnicu. Za građevinsku sanaciju Crkve sv. Margarete u Gornjem Dubovcu izdvojeno je 90 tisuća kuna.

Pored toga, Bjelovarsko-križevačkoj biskupiji za Crkvu Uznesenja BDM u Glogovnici, odobreno je 35 000 kuna za konzervatorske i restauratorske radove na zidnom osliku i 60 000 kuna za izradu dokumentacije i istražne radove.

Kao nositelju programa, Župi sv. Ane, odobreno je 200 tisuća kuna za Crkvu sv. Florijana. Za Crkvu sv. Križa odobreno je 100 tisuća kuna i za Katedralu Presvetog Trojstva 90 tisuća kuna, a nositelj ova dva programa je Hrvatski restauratorski zavod.

Loading...