Kugle Ante Jakića

23:00h
0
Pogled na kugle iz nekadašnjeg kafića Croatia

Većina vjerojatno ne zna kako je bilo kulturi kad su kolo vodili ”drugovi borci i rukovodioci”, kako su se kolokvijalno nazivali ljudi koji su vodili politiku, gospodarstvo, sport, kulturu i sve drugo. Nešto nalik na današnje vrijeme, samo s drugačijim predzankom.

Od Republičke samoupravne interesne zajdnice, RSIZ-a kulture, Koprivnica je osamdesetih dobila skulpture u prostoru, tri ”šuplje” kugle kipara Ante Jakića, postavljene su u tadašnjoj Ul. Moše Pijade, današnjoj Ivana Meštrovića. Da skulpture dođu u Koprivnicu ”povukao” je tadašnji predsjednik koprivničkog SIZ-a kulture Velimir Maravić. E, da ste doživjeli tada kako su se na te skulpture ”stručno” obrušili borci i rukovodioci, vječno dežurni moralisti. Kod tumačenja umjetnosti uvijek se polazilo od toga ”što taj kip, ili slika, predstavlja”. Naiva, i s njom popratni kič, uhvatili su duboke korijene, jer ”to narod traži”, ”tu se vidi kaj je naslikano”. Moderna umjetnost teško je prolazila.

Ali je prošla. Kao i obično, prvo su Jakićeve skulpture prihvatila djeca, koja su se igrala na kuglama i provlačila kroz otvore, a onda su zašutjeli i drugi.

Ova slika je iz ožujka 1981. godine: pogled na kugle iz nekadašnjeg kafića Croatia.

čitam...