Planovi nezavisnih

Lacković i T. Kraljić: Piškornicu ne želimo izbrisati nego staviti pod kontrolu, Županiji nedostaju kapitalni projekti, a PORA-i želimo dati pripadajuću joj ulogu nositelja

Lackovićeva zamjenica Tihana Kraljić naglasila je kako ovaj tim planira na Piškornicu gledati kao na kapitalni projekt koji je hrvatska Vlada proglasila strateškim, te spomenula kako Županija nije bila dovoljno uspješna u povlačenju sredstava iz fondova EU.

15:00h
0
Vodeći s liste nezavisnih // Foto: Martina Maloča

Kandidat nezavisne liste za župana Koprviničko-križevačke županije Željko Lacković danas se, sa svojim zamjenicima Tihanom Kraljić i Željkom Picigom te predvodećima na listi Mijom Bardekom, Robertinom Zdjelar i Ninom Hatom, izjasnio oko slučaja Piškornice te još nekih važnih društvenih segmenata važnih za funkcioniranje županijskih institucija poput PORA-e.

– Postupci oko Piškornice ne vode se dovoljno transparentno pa ne znamo postoji li ikakva usklađenost plana gospodarenja otpadom i studije izvedivosti. Takvi dokumenti ne postoje na službenim stranicama. Jozinović je stalno govorio da je projekt gotov i spreman za natječaj, ali mi nismo vidjeli nikakvu studiju utjecaja na okoliš, ni da je projekt prijavljen na JASPERS te da je dobio pozitivno mišljenje, kao ni jesmo li i u kojoj smo fazi ishođenja građevinske dozvole – Lackovićeve su riječi popraćene tvrdnjom da na Piškornici nema gospodarenja otpadom, nego dovoženja otpada, i to izvan četiri županije obuhvaćene projektom.

Također, istaknuo je kako nezavisni projekt Piškornice ne žele zaustaviti i izbrisati, nego ga privesti njegovoj svrsi i staviti pod kontrolu javnosti.

Lackovićeva zamjenica Tihana Kraljić naglasila je kako ovaj tim planira na Piškornicu gledati kao na kapitalni projekt koji je hrvatska Vlada proglasila strateškim, te spomenula kako Županija nije bila dovoljno uspješna u povlačenju sredstava iz fondova EU.

Tihana Kraljić naglasila je važnost kapitalnih projekata // Foto: Martina Maloča

– Županija je od 2011. do ’14. godine uspjela je iz fondova koristiti tek 932.000 kuna odnosno 8,1 kunu po stanovniku, dok su susjedne županije bile uvelike uspješnije. Županija do danas nije uspjela realizirati ni jedan kapitalni projekt – izvijestila je T. Kraljić.

– Prioritet će nam biti priprema dokumentacije za financiranje iz fondova EU te će nam to, s projektima vodoopskrbe i odvodnje, biti glavni kapitalni projekti. Cilj nam je da županija do kraja mandata bude najuspješnija po korištenju fondova, a ne da gledamo u leđa županijama koje su uvijek bile iza nas – riječi su T. Kraljić.

Na to se Lacković nadovezao tvrdnjom da nedostatak proaktivnosti i stručnosti u Županiji dokazuje 41 posto legaliziranih objekata i neucrtane trase obilaznica kroz koje prolazi Podravska magistrala.

Robertina Zdjelar, iza koje je 20 godina rada u Županiji, ispričala je na koji bi način trebalo ustrojiti rad Županije.

Robertina Zdjelar ima 20 godina iskustva u Županiji // Foto: Matija Gudlin

– Naša Županija 20 godina radi jednolično te su racionalizacija poslovanja i integriranje dva ključna čimbenika na kojima se mora poraditi. Pitanje zajedničkih problema trebalo bi integrirati i rješavati na jednobrazan način, a to bi se trebalo primijeniti i u jedinicama lokalne samouprave. Postoje sredstva koja bi to mogla omogućiti, samo treba artikulirati zajedničke teme i na isti ih način pokušati riješiti – zaključak je R. Zdjelar te je nadodala da treba unaprijediti sustav javne nabave.

Doktor Mijo Bardek osvrnuo se na zdravstvo, ali i na Piškornicu sa zdravstvenog aspekta.

– Mi nismo protiv projekta Piškornice, ali ju treba svakako sanirati. Više se ni ne zna odlagalište čega sve je ona postala. Nisu tu samo teški metali, nego i vrlo toksični dioksini, razgradnja i spaljivanje plastičnih masa, mineralna ulja, pesticidi i slično, a mi smo odgovorni da se to dovede u red – riječi su dr. Bardeka.

Mijo Bardek usporedio je koprivničku bolnicu nekad i danas // Foto: Matija Gudlin

Za županijsko je zdravstvo rekao kako ono nije onakvo kakvo bi trebalo biti i kakvo je bilo prije 10 godina.

– Dnevnu kirurgiju odnosno dnevnu bolnicu o kojoj se stalno priča, već smo imali. Pod bivšom županijskom vlašću bili smo vodeća i ogledna bolnica u Hrvatskoj. Uprave nakon toga bile su previše poslušničke pa se nije napravila obećana pedijatrija, urušila se dnevna bolnica, palijativa, odlaze liječnici, liste čekanja su jako duge, a financijski dug raste – rekao je dr. Bardek, dodavši kako se to može promijeniti.

Nino Hat osvrnuo se na tematiku kreativnih rješenja i tehnologije.

Tihana Kraljić, Mijo Bardek i Nino Hat // Foto: Matija Gudlin

– Naša sredina ne prepoznaje takav globalni proizvod. Vani smo smatrani vrlo popularnim i naprednim proizvodom, dok mi imamo problem s nalaženjem kadrova, jer je naše obrazovanje zastarjelo. Inovacije se događaju svaki dan, a mi sve više zaostajemo za modernim svijetom – kaže Hat.

Lacković je dodao kako će se razvoj u školstvu temeljiti na informatici, robotici te stvaranju temelja za industrije budućnosti, dok danas još neke škole nemaju ni e-Dnevnik i pametne ploče.

Željko Picig, Lackovićev zamjenik iz Križevaca ispričao je o planovima za poljoprivredni segment te PORA-u.

– Plan nam je ustrojiti novi upravni odjel za razvoj poljoprivrede i ruralni turizam, koji je bio ukinut, što je bila poruka poljoprivrednicima da se na njih ne računa. Fokus će biti na suradnji s PORA-om, LAG-ovima te udrugama uzgajivača i proizvođača – iznio je planove Picig i najavio prijavljivanje na projekte, rješavanje problema unutar ŽUC-a gdje su utvrđene brojne nepravilnosti, kao i problema sukoba između Kalnika i Križevaca, zbog čega ljudi nemaju pitku vodu.

Željko Picig i Robertina Zdjelar // Foto: Martina Maloča

Lacković i njegova zamjenica za kraj su se osvrnuli na rad PORA-e odnosno ovlasti koje joj Županija daje i suradnju na toj razini.

– Primjerice, Virovitičko-podravska županija povukla sredstva iz EU za navodnjavanje, dok je naša Županija to propustila učiniti i nije povukla ni jednu kunu. PORA ni jednom OPG-u nije prijavila ni jedan projekt te mi planiramo da ona bude na nivou kvalitetnog servisa i malim obrtnicima i OPG-ovima, a ne samo Županiji i JLS-ima – Lackovićeva je poruka.

T. Kraljić pojasnila je kako je problem u vrsti projekata koji su se provodili.

Kao problem navela je što PORA u projekte poput Piškornice nije imala pristup i kao najkompetentnija i najstručnija, nije bila uključena kao partner u taj proces.

Nezavisni iznijeli planove za Županiju // Foto: Matija Gudlin

Lacković i njegova zamjenica istaknuli su kako su se kandidirali, jer u narednih nekoliko godina mora doći do ključnih promjena, kako nema još puno vremena te da ćemo, ako se Županija ne usmjeri na stručnost i realizaciju projekata, gledati u leđa svim drugim županijama.

– Ovo nema veze s politikom. Planiramo uspostaviti kvalitetnu komunikaciju sa svim jednicama lokalne samouprave. Nećemo ih dijeliti na naše i vaše i svi će nam biti isti – rekli su.

Foto: Matija Gudlin

čitam...