Marenda u Dječjem obdaništu 1960.

23:00h
0
Marenda

Djevojčica na slici snimljena je za vrijeme međuobroka, zvali smo ga tada marendom, u Dječjem obdaništvu u Basaričekovoj ulici. Odmah poslije rata u zgradi časnih sestara obdanište su držale same časne sestre. Autor je i sam polazio i boravio u prostoriji gdje je i danas dnevni boravak u Dječjem domu Svitanje.

Slika je snimljena za potrebe reportaže u Glasu Podravine, koju je pisala tadašnja novinarka GP-a Vesna Švec, kasnije Krelja, a autor je bio fotorepoterom. Ova slika nije objavljena, jer tehnički nije zadovoljavala, tada se slika nije mogla popraviti ako je bila pretamna. Zato je danas, tek malom obradom, vidljiva. Djevojčica bi danas mogla imati između 50 i 60 godina.

čitam...