Matija Hlebar nositelj Liste kandidata Skupine radnika Podravke d.d.

13:43h
0
Zajednička fotografija svih kandidata sa liste Skupine radnika

Tim Skupine radnika Podravke d.d. odlučio je da će njihov nositelj Liste kandidata za članove radničkog vijeća biti Matija Hlebar, a njegov zamjenik Zdravko Matotan. Odluku je donio cijeli tim zainteresiranih radnika Podravke, a predsjedniku Izbornog odbora za provođenje izbora za Radničko vijeće u četvrtak su predali i Listu kandidata.

Na podnijetoj Listi kandidata Skupine radnika nalaze se radnici Podravke d.d. iz različitih organizacijskih jedinica i skupina radnika, bez obzira na položaj u hijerarhiji poduzeća, vjersko, političko ili nacionalno opredjeljenje, a svakako valja naglasiti da na podnijetoj Listi kandidata nema niti jednog radnika Podravke d.d. s menadžerskim ugovorom.

MARKETING EPODRAVINA.HR

 

Osim nositelja Liste Matije Hlebara i njegovog zamjenika Zdravka Matotana na Listi kandidata redom se nalaze Tomislav Grabušić, Krunoslav Hirjanić, Tatjana Bago, Ivica Vaganić, Zdenka Maslak, Ivan Gašparić, Gordana Babić, Josip Golub, Velimir Cirkvenec, Rajko Gašparić, Emil Međimorec, Željko Knežević, Vesna Cmrk i Mirela Lukač. Na kraju napomenimo kako svaki od kandidata na Listi ima svog zamjenika.

čitam...