Maturanti tvrde: Državna matura je pravi pakao!

12:33h
0
Ilustracija

Odabir studija među mladima ima velik značaj za društvenu i gospodarsku budućnost zemlje. Određivanje smjera kojim će krenuti mladi utječe na ono što ih čeka. Osim na gospodarsku situaciju zemlje, upisivanje fakulteta, koji je na visokoj listi prioriteta većine maturanata, ima glavnu ulogu u karijeri svakog pojedinca.


Što bolje napišu ispit to je maturantima veća šansa da školovanje nastave na željenom fakultetu. Profesori uvijek kažu da se znanje stječe kroz sve godine školovanja, ali priznaju i da najveći broj učenika uči kampanjski, stoga postoji još uvijek određeni broj onih ljudi koji se još nisu ni počeli pripremati za ovogodišnje ispite državne mature, a krajnje je vrijeme da krenu. Najgora pogrješka koju maturanti mogu napraviti je da odgađaju pripremanje za ispit državne mature do zadnjeg trenutka te tek tada pokušavaju kampanjski nadoknaditi zaostatke.

Prema napisima portala 24sata.hr oko 60% učenika izjavljuje da su pod stresom pola godine prije državne mature, tj. prije nego što su se uopće počeli pripremati za testiranje. Svjesni činjenice da je upisivanje željenog fakulteta nešto što će u budućnosti organizirati njihovu profesionalnu karijeru neprestano razmišljaju o rezultatima testiranja, teško se koncentriraju, rastreseni su, nemirni i često mijenjaju raspoloženje.

„Postupak državne mature za mnoge izaziva dodatan stres jer iščekivanje rezultata i plasmana na listama za pojedini fakultet izaziva pritisak i neizvjesnost koji su glavni okidači za osjećaj nelagode i stresa. Često se javlja strah od ispita ili ispitna anksioznost, koju možemo definirati kao skup fizioloških i emocionalnih odgovora na pritisak ili stres koji nastaju zbog brige oko predstojećih ispita. Navedena razina straha utječe na smanjenje produktivnosti, što se negativno odražava na uspjeh te pridonosi lošijim rezultatima testiranja”, kaže nam Ana Mudrinić psihologinja iz Osijeka.

U nastavku Vam donosimo nekoliko savjeta na što sve trebate obratiti pozornost kako bi smanjili stres te se kvalitetno pripremili za ispit državne mature. Prije nego iznesemo savjete želimo naglasiti da je ključ stjecanja željenog znanja u kontinuiranoj pripremi za testiranje. Ako ste osoba koja nema uredne radne navike svakako i Vama i Vašim roditeljima preporučujemo da uložite u Vašu budućnost te da upišete tečaj priprema za državnu maturu iz onih predmeta koje planirate polagati.

Tečajevi priprema za državnu maturu maturante „tjeraju” da se na vrijeme i kontinuirano počnu pripremati. No i uz tečajeve, od maturanata se očekuje da gradivo koje su odslušali i usvojili na pripremama dodatno samostalno kod kuće ponove. Kombinacija ova dva načina pripremanja za ispit državne mature upornima garantira uspjeh, a u konačnici i upisivanje fakulteta koji je njihov prvi izbor.

Savjeti za smanjenje stresa i kvalitetnu pripremu za državnu maturu:

Radno okruženje

Imajte svoje mjesto za učenje koje će biti organizirano prema vašim navikama i potrebama te mjesto gdje ćete držati svoje knjige i bilježnice. Neka to bude mjesto na kojem će biti tišina i gdje vas neće ometati drugi zvukovi ili osobe.

Učite aktivno

Dok učite potrudite se da to gradivo razumijete i povezujte ga s onim znanjem koje već imate te pokušajte što manje učiti napamet. Učenje napamet je teže, a kasnije to gradivo zaboravite i morat ćete ga učiti ponovno, ako vam zatreba.

Što NE činiti dok učite?

Vodite računa kada su vam ispiti i sukladno tome si rasporedite vrijeme. Ne vjerujte kolegama da uče vrlo malo i ne vodite se time koliko je tko od njih odvojio vremena za učenje. Napravite plan sukladan vašim potrebama.

Ponavljanje, ponavljanje, ponavljanje…

„Ponavljanje je majka znanja” i zato ponavljajmo, ponavljajmo i opet ponovno – ponavljajmo!

čitam...