renovacija

Ministarstvo kulture Ferdinandovcu dalo 100 tisuća kuna da obnovi crkvu sv. Ferdinanda

Sama zgrada crkve je u relativno lošem stanju koje se pogoršava, a odobrenim sredstvima financirati će se prethodna istraživanja (konzervatorska, restauratorska i sl.) te izraditi potrebna dokumentacije (snimak postojećega stanja, izvedbeni projekt, konzervatorski elaborat...) odnosno sva dokumentacija potrebna za izvođenje radova.

14:34h
0

Općina Ferdinandovac prijavila se na Poziv za predlaganje programa javnih potreba u kulturi Republike Hrvatske za 2020. godinu za programe zaštite na nepokretnim kulturnim dobrima. Prijavljeno je 1005 programa, a ukupna financijska potraživanja iznosila su 393.805.605,98 kuna.

Nakon razmatranja pristiglih zahtjeva, Ministarstvo kulture je za financiranje odobrilo 607 programa u ukupnom iznosu od 79.273.500,00, među kojima i Općini Ferdinandovac 100.000 kuna za izradu projektne dokumentacije sanacije župne crkve sv. Ferdinanda kralja.

Sama zgrada crkve je u relativno lošem stanju koje se pogoršava, a odobrenim sredstvima financirati će se prethodna istraživanja (konzervatorska, restauratorska i sl.) te izraditi potrebna dokumentacije (snimak postojećega stanja, izvedbeni projekt, konzervatorski elaborat…) odnosno sva dokumentacija potrebna za izvođenje radova.

Po ishođenju potrebne dokumentacije Općina u suradnji sa Crkvom planira prijaviti projekat sanacije na neki od raspoloživih EU ili nacionalnih natječaja za sufinanciranje samih radova.

čitam...