Natalitetna politika

Mirko Perok: Virje nudi iste pogodnosti kao i grad, financiranjem stanova, zemljišta i obnovom kuća privući ćemo mlade obitelji

Kroz te mjere mladim obiteljima pomažemo od rođenja njihovog djeteta pa sve do njegovog završetka školovanja, rekao je Mirko Perok.

16:30h
0
Mirko Perok // Foto: virje.hr

Mlade obitelji koje žele zasnovati obitelj u Općini Virje dobit će pomoć u vidu brojnih mjera kojima ta općina želi potaknuti natalitet i spriječiti iseljavanje.


– To je zapravo natalitetna politika, natalitet nam je u padu, zadnjih 10 godina smanjio se za 10 posto – rekao nam je načelnik Virja Mirko Perok.

Programom je obuhvaćeno pet mjera koje mladim obiteljima nude pogodnosti u rješavanju stambenog pitanja. Objavljen Javni poziv je namijenjen mladim obiteljima, bračnim ili izvanbračnim drugovima, od kojih najmanje jedan nije navršio 35 godina života i ako stambeno pitanje rješavaju po prvi puta, te uz druge uvjete propisane Programom.

Mjere koje obuhvaća program su financijska pomoć pri kupnji građevinskog zemljišta ili stambenog objekta, radi rješavanja vlastitog stambenog pitanja na području općine Virje, koja može iznositi 50 posto, odnosno maksimalno 30 tisuća kuna za građevinsko zemljište i do 20 posto, odnosno maksimalno 70 tisuća kuna za stambeni objekt.

Tu je i mjera podmirenja troškova koji se odnose na priključke na infrastrukturu i to u visini 100 posto za priključenje na sustav vodoopskrbe i sustav odvodnje.

Također, tu je i mjera poboljšanja kvalitete stanovanja ulaganjem u rekonstrukciju obiteljskih kuća ili stanova kojima se osigurava novi ili poboljšava postojeći stambeni prostor, a pomoć se odobrava u visini 25 posto prihvatljivih troškova rekonstrukcije, dogradnje i/ili nadogradnje, maksimalno u visini 20 tisuća kuna.

– Potpore mogu ostvariti i mlade obitelji koje trenutno nemaju prebivalište na području Općine Virje uz uvjet da u određenom roku prijave prebivalište na području Općine Virje uz obvezu povrata odobrenih sredstava u slučaju ne poštivanja rokova – ističe načelnik Mirko Perok.

– Vjerujem da će program dati svoje rezultate jer Virje s infrastrukturom, najmodernijim dječjim vrtićom, glazbenom školom, sportskim terenima, sadržajima za rekreaciju te društvenim i kulturnim životom nudi uvjete za život kao i gradovi u našoj okolici – kaže on.

Općina mladim obiteljima otprije nudi i brojne druge potpore od rodiljnih naknada, sufinanciranja boravka djece u dječjem vrtiću i školovanja u Glazbenoj školi do sufinanciranja prijevoza i boravka u đačkim domovima srednjoškolaca te učeničkih i studentskih kredita.

– Kroz te mjere mladim obiteljima pomažemo od rođenja njihovog djeteta pa sve do njegovog završetka školovanja. Vjerujemo da će i te potpore privući u Virje nove mlade obitelji iz okolice – rekao je Perok.

Sve upute, obrasci i informacije vezane za Javni poziv mogu se preuzeti na stranicama Općine Virje www.virje.hr ili u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Virje.

čitam...