Suvremeno

Modernizacijom u Komatnici sva mjesta općine Peteranec povezana su asfaltiranim cestama

Cesta dužine 1800 metara modernizirana je u suradnji sa Županijskom upravom za ceste Koprivničko-križevačke županije i Općine Peteranec. Radovi su izvršeni prema Planu radova pojačanog održavanja cesta za 2020. godinu.

15:16h
0
Foto: Općina Peteranec

Župan Darko Koren i zamjenik župana Ratimir Ljubić, načelnik Općine Peteranec Krešimir
Matijašić i zamjenik Darko Palaš obišli su novoasfaltiranu dionicu ceste Sigetec – Komatnica.

Cesta dužine 1800 metara modernizirana je u suradnji sa Županijskom upravom za ceste
Koprivničko-križevačke županije i Općine Peteranec. Radovi su izvršeni prema Planu radova pojačanog održavanja cesta za 2020. godinu.

Na postojeći zastor od makadama izgrađena je podloga od kvalitetnog kamenog materijala debljine prosječno 30 centimetara te ugrađen sloj asfalta debljine sedam centimetara i širine četiri metra te su obostrano izgrađene i bankine. Ukupna vrijednost investicije je milijun kuna, a Općina Peteranec je od navedenog iznosa sufinancirala 400.000 kuna.

Na ovaj način su sva mjesta općine Peteranec povezana asfaltiranim cestama.

U sklopu obilaska obilaska Općine Peteranec, župan i zamjenik posjetili su Peteranec i
Sigetec gdje su upoznati s aktualnim radovima i budućim projektima.

Foto: Općina Peteranec
Foto: Općina Peteranec
Foto: Općina Peteranec