posljednji u mandatu

Mreža nezavisnih lista na sjednici proširenog Predsjedništva raspravljala o županijskom proračunu

Također su donijete odluke o promjenama u vodstvima ogranaka Hlebine, Koprivnički Ivanec i Peteranec na način da se te promjene usuglase u samim ograncima i u što kraćem roku održe izborne skupštine, na kojima će se izabrati nova vodstva.

09:54h
0
scaled
Foto: Mreža nezavisnih lista

MREŽA nezavisnih lista u ponedjeljak, 23. studenog održala je svoju sjednicu proširenog Predsjedništva, na kojoj se članove upoznalo sa trenutnim aktivnostima, kao i sa sadržajem dnevnog reda predstojeće sjednice Županijske skupštine, a sa naglaskom na prijedlog proračuna za 2021. godinu, koji bi se na skupštini trebao usvojiti, kao posljednji proračun u ovom mandatu.

Isto tako, započete su određene logističke aktivnosti usmjerene na pripreme i početak predizborne kampanje za lokalne izbore, koji se održavaju sljedeće godine u svibnju.
Sukladno tome, Predsjedništvo je, kao provedbeno tijelo, preuzelo obaveze temeljene na odlukama Glavnog odbora koji je na svojoj sjednici održanoj prije mjesec dana zaključio da se u pojedinim ograncima stranke u općinama i gradovima moraju provesti određene promjene u rukovođenju tim ograncima.

Tako je, temeljem odluke Glavnog odbora, Predsjedništvo donijelo provedbenu odluku o raspuštanju ogranka Mreže Križevci, a za povjerenika ogranka imenovan je potpredsjednik
Stranke Goran Gregurek. Odluka o statusu dosadašnjeg predsjednika ogranka u ovlasti je predsjednika Stranke. Povjerenik je ovlašten da u roku od 90 dana organizira obnoviteljsku skupštinu ogranka.

Također su donijete odluke o promjenama u vodstvima ogranaka Hlebine, Koprivnički Ivanec i Peteranec na način da se te promjene usuglase u samim ograncima i u što kraćem roku održe izborne skupštine, na kojima će se izabrati nova vodstva.

Na kraju, raspravljalo se i o suradnji sa koalicijskim partnerima na županijskoj razini, koja je ocijenjena kao izuzetno dobra i uspješna i kao takva garancija i buduće suradnje, a samim tim i uspjeha na slijedećim lokalnim izborima.