Muzejski kvart // Muzej bi u budućnosti trebao postati središnja točka kulturnog turizma Koprivnice

07:53h
0
Esterova ulica kraj Gradskog muzeja trebala bi dobiti potpuno novi izgled // Foto: Koprivnica.net

Prijedlog Muzejskog kvarta sažima muzejsku, urbanističku i turističku regeneraciju najstarije gradske jezgre unutar nekadašnje obrambene fotifikacije Koprivnice, a obuhvaća obnovu i proširenje Muzeja grada Koprivnice, obnovu Kuće Malančec, stvaranje Muzejskog trg i uređenje najstarije koprivničke ulice, Esterove ulice.


U širem smislu projekt uključuje i regeneraciju gradskih bedema i ulaznih vratiju, Franjevačke crkve i crkve Sv. Nikole kao i izgradnju objekta javne namjene, poput nove knjižnice, na jednoj slobodnoj lokaciji u toj zoni.

Projekt obnove muzejske zgrade // Foto: Muzej grada Koprivnice– U užem smislu projekt predviđa adaptaciju zgrade Starog magistrata, koji je danas u muzejskoj funkciji, te dogradnju novoga dijela, formiranje suvremenog postava, s upotrebom multimedije, radnih prostora i čuvaonica te sadržaja za posjetitelje. Cilj muzeološkog projekta je konstruiranje priče o gradu i ostvarenje procesnog prenošenja ideja i koncepata. Diskontinuirani postav temeljiti će se na pričama/sudbinama poznatih i nepoznatih stanovnika kroz stoljeća, s namjerom da se prikupi, zabilježi, sačuva, sistematizira i prezentira totalna istina o gradu i kraju. Sintagma Muzej o svima, muzej za sve označava da je muzej u službi lokalne zajednice i u interakciji s njom. U postavu će se upotrijebiti sve interpretativne prakse kako bi se ostvarila što objektivnija, istinitija, uvjerljivija i atraktivnija priča. Pri tome će dominirati i predmet i njegov kontekst, a scenarij muzeološkog postava i multimedije prakticirati će maksimalnu komunikaciju i interakciju s posjetiteljima – objasnio je Marijan Špoljar, ravnatelj Muzeja grada Koprivnice i glavni idejni pokretač projekta Muzejskog kvarta.

Budući izgled Muzejskog trgaMuzej je u toj priči zamišljen kao središnja točka i divulgator kulturnog turizma Koprivnice, a svojim modernim pristupom i inovativnim postavom te povezanošću s okolnim objektima povijesne jezgre te sa dva vrlo atraktivna sadržaja u okolini (Tematski park Hrana i Baštinski centar-ekomuzej Hlebine) kao i s ostalim sadržajima unutar projekta Regije digitalnih muzeja biti će atrakcija i u nacionalnim i međunarodnim okvirima.

Na projektima se već počelo raditi, prikupljena je dokumentacija, a računa se i na značajnu pomoć EU fondova. Nije poznato kad bi cijela priča mogla biti realizirana, a Špoljar vjeruje da bi muzejski kvart mogao biti uređen do 2020. godine. Gradonačelnica Koprivnice Vesna Želježnjak naglašava da je za taj projekt potrebno puno novca te je procijenila da je za njegovu realizaciju potrebno 10 godina. 

Treba naglasiti da je riječ o obimnom i skupom zahvatu, samo za revitalizaciju muzeja potrebno je oko 45 milijuna kuna, za vilu Malančec oko 10 milijuna kuna, a rekonstrukcija Oružane košta dva milijuna kuna. Uračuna li se i otkup ruševne kuće preko puta Franjevačke crkve, moglo bi se doći i do iznosa od 100 milijuna kuna. No, uz EU fondove i pomoć državnih institucija za Grad bi sve moglo ispasti znatno jeftinije.

čitam...