Ravnopravnost spolova

Na Gradskoj tržnici prikupljena su sredstva za Sigurnu kuću Sveti Nikola

Akciju je organiziralo Povjerenstvo za ravnopravnost spolova Grada Ludbrega. Prikupljeni su ženski odjevni predmeti, obuća kao i društvene igre.

12:37h
0
Foto. ludbreg.hr

Na Gradskoj tržnici u Ludbregu u subotu 21. srpnja održana je akcija prikupljanja potrepština za potrebe Sigurne kuće Sveti Nikola.


Akciju je organiziralo Povjerenstvo za ravnopravnost spolova Grada Ludbrega. Prikupljeni su ženski odjevni predmeti, obuća kao i društvene igre.

Povjerenstvo djeluje prvenstveno na područjima ljudskih prava žena, jednakih mogućnosti na tržištu rada, rodno osjetljivog obrazovanja, ravnopravnost u procesu odlučivanja na gradskoj razini, suzbijanju nasilja nad ženama, zdravlju žena te ostalim pitanjima programskog karaktera utvrđenih u nacionalnim dokumentima, a sukladno svojim zadacima i programima.

čitam...