Jastrebarsko 2021.

Na nacionalnoj vježbi u Jastrebarskom, članovi županijskog interventnog tima Crvenog križa pripremali se za krizne situacije

U vježbi na temu potresa potresa, sudjelovalo je 16 županijskih interventnih timova s više od 120 sudionika.

10:17h
0
Foto: GDCK Koprivnica

Pripadnici županijskih interventnih timova društava Crvenog križa iz čitave države,  sudjelovali su na velikoj Nacionalnoj vježbi Jastrebarsko 2021.

Događanju, koje se održalo od 9. do 12. rujna, pridružio se i Interventni tim Društva Crvenog križa Koprivničko-križevačke županije u sastavu: Kristijan Kolarek, Zvonimir Šašek i Stjepan Lončar iz GDCK Koprivnica, Davor Japec iz GDCK Križevci i Franjo Huđek iz GDCK Đurđevac.

U vježbi na temu potresa potresa, sudjelovalo je 16 županijskih interventnih timova s više od 120 sudionika.

Cilj vježbe bio je pripremiti članove interventnih timova za kvalitetan odgovor na krizne situacije te izgradnju samodostatnosti svakog pojedinca, ali i tima u cjelini.

Foto: GDCK Koprivnica
Foto: GDCK Koprivnica
Foto: GDCK Koprivnica
Foto: GDCK Koprivnica
Foto: GDCK Koprivnica
Foto: GDCK Koprivnica
Foto: GDCK Koprivnica
Foto: GDCK Koprivnica
Foto: GDCK Koprivnica
Foto: GDCK Koprivnica