projekt reVITAlize

Na prostoru Muzeja počela arheološka iskopavanja koja pružaju uvid u život stanovnika naselja i utvrde Koprivnica

Radi se o istraživanjima koja se izvode kao jedan od segmenata pripremnih radova budućeg muzejskog postava podrumskih prostorija Muzeja u sklopu realizacije projekta reVITAlize.

13:40h
0
Foto: Muzej grada Koprivnice

Na prostoru Muzeja grada Koprivnice 22. ožujka započela su zaštitna arheološka iskopavanja. Radi se o istraživanjima koja se izvode kao jedan od segmenata pripremnih radova budućeg muzejskog postava podrumskih prostorija Muzeja u sklopu realizacije projekta reVITAlize, a nastavak su radova koje je Muzej započeo 2009. godine. Budući da se ovogodišnja istraživanja provode u koordinaciji i paralelno s građevinskim radovima unutar i oko zgrade Muzeja ona su podijeljena na tri segmenta, tj. prostora. Prvi su same podrumske prostorije Muzeja, drugi je malo dvorišta, dok treći segment obuhvaća arheološke radove u oko same zgrade, u formi rovova.

No, za potrebe uvoda u cijelu priču, vratimo se na njen početak. 2009. godine Muzej je proveo istraživanja na polovici malog dvorišta čime su dobiveni zasad jedini konkretni podaci iz zatvorenih arheoloških cjelina o svakodnevnom životu u srednjovjekovnom i novovjekovnom naselju / gradu Koprivnici. Na prostoru otvorene sonde istraženi su objekti iz razdoblja razvijenog i kasnog srednjeg vijeka te ranog novog vijeka. Svaki od ovih horizonata bio je odijeljen glinovitim slojem što je olakšalo prepoznavanje i razdjeljivanje objekata iz različitih vremenskih perioda tijekom istraživanja. Na temelju rezultata iz te kampanje bilo je moguće pretpostaviti što nas sve čeka u ovogodišnjoj. Upravi iz tog razloga bilo je jasno kako se prilikom radova u podrumu moraju provesti arheološka istraživanja kako bi se barem djelomično istražili najstariji objekti, za koje se pretpostavljalo da su sačuvani na temelju zabilježenih visinskih kota objekata istraženih 2009. godine.

Prostor podruma istraživan je u razdoblju između 22. i 26. ožujka te je unutar njega, sukladno očekivanjima, istraženo nekoliko objekata iz razdoblja razvijenog srednjeg vijeka. Mlađi slojevi kasnog srednjeg i ranog novog vijeka nisu utvrđeni budući da su uništeni samim ukopom temelja podruma, tj. izgradnjom zgrade Magistrata, oko sredine 17. st.

Nakon završetka dijela građevinskih radova u podrumu 22. travnja započela su istraživanja na prostor malog dvorišta. Nakon uklanjanje slojeva zasipa i nivelacije 20. stoljeća u tijeku je uklanjanje ostataka modernog sustava odvodnje kako bi se započelo s dokumentacijom i istraživanjem arheoloških slojeva ranog novog vijeka (17. / 18. st.) Iako je okvirno poznato što nas sve očekuje, uvijek postoji mjesta za iznenađenje. Dokaz tome je i činjenica što je već prvog dana istraživanja zabilježen manji radni prostor kovačke radionice iz razdoblja ranog novog vijeka. Nakon završetka ove faze radova slijedi istraživanje dijela naselja iz razdoblja kasnog srednjeg vijeka i tada razvijenog srednjeg vijeka. Ista se situacija očekuje u i rovovima oko zgrade Muzeja.

Na kraju je iznimno važno spomenuti kako istraživanja na prostoru Muzeja pružaju jedinstven uvid u život stanovnika naselja, a kasnije i utvrde, Koprivnica. Razlog tome je sama urbanistička slika grada. Naime, na djelu unutrašnjosti nekadašnje utvrde nalaze se ulice te privatne i javne građevine, dok je na drugom dijelu gradski park. Na taj način prostor malog, ali i velikog dvorišta Muzeja pruža jedinu mogućnost za istraživanje povijesti grada kroz arheološki kontekst, što se u jednu ruku može smatrati i poetičnim.

Foto: Muzej grada Koprivnice