u varaždinu

Na prvom ITU sastanku razgovaralo se o proračunskom razdoblju Europske unije

Uz gradonačelnike na sastanku su sudjelovali i  zamjenica gradonačelnika Grada Varaždina Sandra Malenica, zamjenica gradonačelnika Grada Koprivnice Ksenija Ostriž, pročelnik Upravnog odjela za društvene, međunarodne poslove i odnose s javnošću Grada Čakovca David Vugrinec i ravnatelj Razvojne agencije Sjever DAN Miljenko Ernoić.

10:56h
0

U Gradskoj vijećnici Grada Varaždina je održan prvi radni sastanak na temu ITU mehanizma, integrirana teritorijalna ulaganja, a vezano uz proračunsko razdoblje Europske unije  2021-2027.

Riječ je o mehanizmu Europske unije koji omogućuje integriranje sredstava iz različitih europskih fondova i operativnih programa te ulaganja u aktivnosti koje će ojačati ulogu gradova kao pokretača gospodarskog razvoja.

Na sastanku, na kojem su sudjelovali gradonačelnik Grada Varaždina Ivan Čehok, gradonačelnik Grada Koprivnice Mišel Jakšić i gradonačelnik Grada Čakovca Stjepan Kovač  definirani su prvi koraci u zajedničkom nastupu prema fondovima EU.

Generalna ideja je da Varaždin,  Koprivnica i Čakovec zajedno nastupe prema Ministarstvu regionalnog razvoja kako bi sa svojim strateškim projektima ušli u direktno financiranje kroz ITU mehanizam u proračunskom razdoblju 2021-2027.

Uz gradonačelnike na sastanku su sudjelovali i  zamjenica gradonačelnika Grada Varaždina Sandra Malenica, zamjenica gradonačelnika Grada Koprivnice Ksenija Ostriž, pročelnik Upravnog odjela za društvene, međunarodne poslove i odnose s javnošću Grada Čakovca David Vugrinec i ravnatelj Razvojne agencije Sjever DAN Miljenko Ernoić.

čitam...
Loading...