GKP Komunalac

Nagrada za jednostavan, učinkovit i ekološki prihvatljiv način uređenja sredine

15:09h
0
Naš djelatnik Marko Košutić uvjerio se da sve štima // Foto: Matija Gudlin
Pametna klupa // Foto: Matija Gudlin

Komunalac je dobio nagradu i priznanje u kategoriji Poslovni sektor, za iznimne organizacije sa strateškom vizijom i sustavom upravljanja koji im omogućava kontinuirano poboljšanje okolišnih svojstava.

GKP Komunalac u lipnju se s projektom Smart upravljanje za čisti okoliš, prijavio na Javni natječaj za dodjelu priznanja i nagrada za dostignuća na području zaštite okoliša u 2016. godini, Ministarstva zaštite okoliša i prirode.

Tako je Komunalac dobio nagradu i priznanje u kategoriji Poslovni sektor, za iznimne organizacije ili skupine organizacija sa strateškom vizijom i sustavom upravljanja koji im omogućava kontinuirano poboljšanje okolišnih svojstava.

Novopostavljene posudice s vodom za pse // Foto: Komunalac
Novopostavljene posudice s vodom za pse // Foto: Komunalac

Komunalac uvođenjem novih tehnologija, aplikacija i moderniziranih implementacija već godinama utječe na uređenost naše sredine na jednostavan, učinkovit i ekološki prihvatljiv način. U protekloj je godini uveo niz inovativnih usluga te stalnim ulaganjem u nove tehnologije i inovativne sustave nastavlja svoju misiju održavanja kvalitete života na najvišoj razini.

– Nabavkom novog dvokomornog vozila, spremnika za odlaganje otpada Bigbelly i Bigbelly Smart, koševa za odvojeno prikupljanje otpada, univerzalnog vozila (MUVO), spremnika za problematični odnosno opasni otpad, novog roto sita, 500 besplatno podijeljenih plastičnih kompostera te mobilne aplikacije „Zakrpaj.to“ na zavidan način Komunalac je pridonio uređenju gradskog prostora te pridonio očuvanju okoliša – informiraju nas iz Komunalca.

Komposter // Foto: komunalac-kc.hr
Komposter // Foto: komunalac-kc.hr

Tvrda kako je nabavkom novih, moderniziranih tehnologija došlo do uštede energije, goriva i prostora za pohranjivanje otpada.

– Sortiranjem i recikliranjem velikih količina otpada kao u slučaju našega reciklažnog dvorišta i kompostišta dolazi do ponovnog iskorištavanja materijala, dodatne zarade i smanjenja negativnog utjecaja na okoliš – kažu u Komunalcu.

Ovo priznanje potvrda je, kako sami kažu, da Komunalac prati svjetske trendove te da je ekološki orijentiran u pristupima i kvaliteti pružanja usluga korisnicima.