Odobrena sredstva za projekt

NOVI IZGLED STAROG GRADA Đurđevac dobio velik novac za gradnju jezera, staza i novog amfiteatra za Picokijadu

S radovima se ipak neće kretati prije jubilarnog 50. izdanja Picokijade, za koju se već uvelike priprema bogat program.

13:50h
0
Foto: djurdjevac.hr

Đurđevac je dobio još 100.000 kuna za uređenje okoliša oko Utvrde Stari grad od Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije.

Tim je novcem sufinancirana projektna dokumentacija, a taj je iznos dovoljan za 50 posto troškova.

– Projektnu dokumentaciju već smo napravili, a na ovo smo se prijavili tako da povratimo novac. Većina radi tako da prvo prijave, pa ako dobiju novac, onda će krenuti i s projektom – pojasnio je gradonačelnik Hrvoje Janči.

Grad je dobio građevinsku dozvolu za uređenje utvrde Stari grad s kulama, bedemima i opkopima, a projektni tim je izradio Idejno rješenje krajobraznog uređenja okoliša Starog grada.

Svečana sjednica grada Đurđevca
Hrvoje Janči // Foto: Ivan Brkić

Kao što je rekao gradonačelnik, većina radova izvodit će se tako da se uljepšava i prilagođava okoliš oko utvrde, a cilj je da se sve uklopi u jednu estetski ugodnu cjelinu.

– Napravit ćemo jezero pokraj utvrde, uređuju se pješačke staze od pridornih materijala, napravit će se zemljani amfiteatar s laganim nagibom za potrebe uprizorenja Legende o Picokima, urediti hortikulturni dio – nabrojio je Janči.

S radovima se ipak neće kretati prije jubilarnog 50. izdanja Picokijade, za koju se već uvelike priprema bogat program.

– Ne želimo napraviti nered prije Picokijade, tijekom ljeta će se krenuti, kada će biti najsuši teren na tom pordučju – napomenuo je Janči.

Stari grad u Đurđevcu
Stari grad u Đurđevcu // Foto: Mario Kos

Neposredni okoliš Staroga grada nije jedino što će se obnoviti i mijenjati u Đurđevcu. U sklopu drugog projekta mijenjat će se Prostorni plan grada, za što je odobreno 60.000 kuna iz Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju.

U sklopu toga će se proširiti zona obuhvata za uređenje šume Borik te okoliša uz utvrdu Stari grad i tematskog parka. Izradit će se kartografski prikaz svih prometnicama na području grada. Izmjenama će biti obuhvaćeno i eksploatacijsko polje šljunka Separacija na kojem je u planu stvaranje uvjeta za uzletišta za hidroavione, a planom je predviđeno izmiještanje planiranih prometnica unutar industrijske zone.

Također će se uskladiti i uvjeti gradnje na području voćnjaka i tovilišta tvrtke Osatina u Čepelovcu, te će se formirati vodozaštitno područje oko novoga vodocrpilišta. Prostorni plan će se uskladiti i s ostalim izmjenama prema pristiglim zahtjevima investitora.

Loading...