Obavijest Grada Koprivnice: Prijava štete uzrokovane obilnom kišom

14:56h
0

Građani Grada Koprivnice kojima je obilna kiša proteklog vikenda uzrokovala štetu na obiteljskim kućama i dvorištima ili drugim zgradama, mogu o tome obavijestiti komunalne redare Grada Koprivnice.

Prijave se zaprimaju osobno u vremenu od 7,00 do 15,00 sati radnim danom na adresi Zrinski trg 1- dvorišni objekt ili putem elektroničke pošte na e-mail: komunalno.redarstvo@koprivnica.hr.

Potrebno je komunalnim redarima prijaviti lokaciju s adresom na kojoj je šteta, ostaviti ime, prezime i telefonski broj. Nakon što se šteta prijavi na teren će izaći stručna komisija koja će utvrditi razmjere štete.

čitam...