u križevcima

Objavljen je natječaj za izradu idejnog rješenja spomen obilježja hrvatskim braniteljima

Nekadašnje spomen-obilježje braniteljima Perivoj ratnika nalazilo se unutar kompleksa bivše vojarne no s obzirom na revitalizaciju tog dijela grada te frekventnijem prolasku automobila kroz novu ulicu dr. Franje Tuđmana, isto je uklonjeno te je time otvoren prostor za izgradnju novog spomen obilježja, u neposrednoj blizini nekadašnje lokacije, a koji je predmet ovog natječaja.

11:43h
0

U suradnji s Odborom za branitelje Domovinskog rata Gradskog vijeća Grada Križevaca i Udrugom branitelja liječenih od PTSP-a Koprivničko-križevačke županije Sveti Marko Križevčanin Upravni odjel za komunalno gospodarstvo, gradnju, prostorno uređenje i zaštitu okoliša proveo je aktivnosti natječaja za izradu rješenja spomen-obilježja.

Cilj izgradnje spomen-obilježja je na primjeren način obilježiti žrtvu branitelja s križevačkog područja i pružiti mjesto za dostojanstveno obilježavanje Dana branitelja kao i drugih važnih događaja iz Domovinskog rata. Svrha i konačni cilj jest izgradnja spomen-obilježja u skladu s današnjim vremenima koje bi omogućilo održavanja komemoracija i popratnih događaja na lokaciji.

Javni natječaj za izradu idejnog likovnog, oblikovnog i prostornog rješenja spomen‐obilježja braniteljima Domovinskog rata s područja Grada Križevaca te uređenje okoliša spomen‐obilježja, raspisuje se sukladno odluci Ministarstva branitelja. Natječaj je javni, opći, provodi se u jednom stupnju, anonimni i treba rezultirati izborom najboljeg natječajnog rada te ugovaranjem izrade daljnje potrebne dokumentacije.

Područje obuhvata natječajnog rada je k.č.br. 1554/11, k.o. KRIŽEVCI. Navedena parcela je u naravi javna parkovna površina unutar kompleksa bivše Vojarne, u vlasništvu Grada Križevaca 1/1. Adresa lokacije predviđene zone zahvata je ulica Franje Tuđmana.

Nekadašnje spomen-obilježje braniteljima Perivoj ratnika nalazilo se unutar kompleksa bivše vojarne no s obzirom na revitalizaciju tog dijela grada te frekventnijem prolasku automobila kroz novu ulicu dr. Franje Tuđmana, isto je uklonjeno te je time otvoren prostor za izgradnju novog spomen obilježja, u neposrednoj blizini nekadašnje lokacije, a koji je predmet ovog natječaja.

Detalje natječaj potražite na krizevci.hr.