evo što treba

Od ponedjeljka kreću upisi djece u Dječji vrtić Bubamara u Kalinovcu

Zahtjev za upis djeteta s potrebnom dokumentacijom može se predati svaki radni dan u natječajnom roku, u vremenu od 9 do 12 u Dječji vrtić Bubamara Kalinovac uz obaveznu prethodnu najavu na mobitel

13:19h
0
Foto: kalinovac.hr

Dječji vrtić Bubamara iz Kalinovca počinje s upisima djece predškolske dobi u pedagošku godinu 2020./2021. Upisi će biti od 1. do 15 lipnja ove godine.

Kako biste upisali svoje dijete u kalinovečki vrtić, potrebno je priložiti.

– zahtjev za upis djeteta u vrtić (obrazac se podiže u Vrtiću uz prethodnu najavu ili na web stranicama www.djecjivrticbubamara.hr,
– presliku rodnog lista djeteta,
– preslike osobnih iskaznica roditelja/skrbnika,
– ostalu dokumentaciju radi utvrđivanja prednosti pri upisu djeteta.

Prednost i način ostvarivanja prednosti pri upisu djece u dječji vrtić utvrđeni su Zakonom o predškolskom odgoju i obrazovanju te Pravilnikom o upisu djece u Dječji vrtić Bubamara Kalinovac.

Prioriteti za upis djece u Dječji vrtić Bubamara Kalinovac su:

– djeca s područja Općine Kalinovac;
– djeca roditelja žrtava i invalida domovinskog rata, djeca čiji su roditelji bili sudionici Domovinskog rata, kao i djeca civilnih invalida;
– djeca iz obitelji s troje i više djece;
– djeca oba zaposlena roditelja;
– djeca s teškoćama u razvoju;
– djeca samohranih roditelja i djeca uzeta na uzdržavanje;
– djeca u godini prije polaska u školu;
– djeca roditelja koji primaju dječji doplatak

Zahtjev za upis djeteta s potrebnom dokumentacijom može se predati svaki radni dan u natječajnom roku, u vremenu od 9 do 12 u Dječji vrtić Bubamara Kalinovac uz obaveznu prethodnu najavu na mobitel: 098/983-2155 ili na tel: 048 883 273.

Ako šaljete poštom, onda poslati na adresu: Dječji vrtić Bubamara Dravska 8, 48361 Kalinovac ili skeniranu dokumentaciju poslati mailom na djecji.vrtic.bubamara@kc.t-com.hr.

Komisija za upis djece ima pravo provjere svih činjenica navedenih u zahtjevu za upis djeteta i provjeru dokumentacije u prilogu. Rezultati upisa će se nakon 1. srpnja 2020. moći provjeriti na internetskim stranicama Dječjeg vrtića Bubamara Kainovac, na oglasnoj ploći u vrtiću i na telefon 048/883-273.

čitam...